(2) พระจันทร์ :

                   หากพระจันทร์ดวงนี้มีเพียงแสงสว่าง       หากพระจันทร์ดวงนี้มีเพียงด้านเดียว
       ฉันคงไม่ต้องสูญเสียเธอเพียงเพราะฉันเป็นพระจันทร์ที่ไม่อาจหันด้านสว่างเมื่อแรกพบเธอ.                         น่าเสียดายที่เธอมาพบฉัน เราต่างพบกันยามเกิด ‘‘ จันทรุปราคา ’’                    


: ฉันคิดถึงคุณเสมอ.
จาก พระจันทร์ 
SHARE

Comments