เมื่อวันนี้เลือกแล้ว...
สิ่งที่เราเลือกด้วยตัวเองในวันนี้ ... มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด
แต่... คุณเชื่อไหม?
เรากลับรู้สึกว่า ท้อได้ แต่... ถอยไม่ได้แล้วนะ

เราอาจจะเหนื่อย .. อย่างที่ไม่เคยเหนื่อยที่สุดในชีวิต
เราอาจจะร้องไห้ .. อย่างเดียวดายที่สุดที่ผ่านมา
เราอาจจะพยายามยิ้ม พยายามหัวเราะ .. ยิ่งกว่าเวลาที่ใครบังคับให้เราทำแบบนั้น

อย่าลืมจุดเริ่มต้น... ที่ทำให้เราเลือกเดินมาเส้นทางนี้ : )
อะไรเป็นเป้าหมายที่ทำให้เราเลือกมาทางนี้ ... ?
คำตอบมันอยู่ในใจเสมอ
คำตอบ ... มีเพียงแค่เราที่รู้เท่านั้น

หาคำตอบให้เจอนะ
แล้วจงเชื่อว่า คำตอบนี้จะพาเราผ่านอุปสรรคร้อยแปดพันเก้าไปได้ ...
แม้ใจจะบอบช้ำเต็มที
ท้อจนแทบจะหยัดยืนไม่ไหวก็ตาม ...
ถ้าคำตอบนี้ยังคงยึดเหนี่ยวใจไว้
# เราจะถอยไม่ได้

เส้นทางนี้อาจโดดเดี่ยว... แต่คุณยังเหลือตัวเองทั้งคนนะ

อย่างน้อยๆเราต้องสู้และเข้มแข็ง... เพื่อตัวเอง 
อย่างมากๆเราต้องสู้และพยายาม... เพื่อคนที่เรารัก เพื่อพ่อแม่ เพื่อพี่น้อง เพื่อคนที่คอยหนุนหลัง ให้กำลังใจเราตลอดมา
เพราะ... ถ้าวันนี้เราไม่สามารถสู้เพื่อตัวเองได้ ก็จงสู้เพื่อคนอื่นนะ
แล้วเราจะเห็นบางอย่างในตัวเอง...
บางอย่าง... ที่เราไม่คิดว่าจะมีหรือเป็น : )

# ศรัทธาในตัวเอง
# เชื่อมั่นในทางที่เลือก

GanP 30/06/2019
SHARE
Writer
GanP
i wanna be writer.
I just wanna share my positive thinking to all. Inspiration is the part of the purpose, so make it together!

Comments