หนังสือแห่งชีวิต
ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับ life coach ไม่ค่อยดีสักเท่าไร แต่ผมว่าหนังสือที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เป็นเหมือน life coach อีกรูปแบบหนึ่ง โดยผู้เขียนเป็นผู้บริหารบริษัท ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
เล่าเป็นแบบนิยายที่สอดแทรกแง่คิดในการใช้ชีวิต ถึง 3 ด้านด้วยกัน คือ ด้านธุรกิจ ด้านการเงิน และด้านความสัมพันธ์ หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า
คิดแบบยิว ทำแบบญี่ปุ่น
ซึ่งผมได้เขียนถึงหนังสือเล่มนี้ ไปแค่เล่มแรก แต่ต่อมาผมได้อ่านอีก 2 เล่มซึ่งเป็นภาคต่อจากเล่มแรก โดยรวมก็กล่าวถึงการจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข เหมือนการไปฟังพวก life coach เลยใช่ไหม (แต่ผมว่าหนังสือชุดนี้มีสาระกว่า แบบไม่เพ้อเจ้อ หรือโลกสวยจนเกินไป)

เล่มแรก จะกล่าวถึงการเป็นเศรษฐีที่มีความสุขต้องทำอย่างไร การตั้งเป้าหมาย และทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย และพูดถึงทักษะการขายเป็นสิ่งจำเป็น สามารถดูบทความเดิมที่ https://storylog.co/story/5a728a0353f1719240094474

เล่มสอง ภาคการเงิน กล่าวถึงว่าเงินคืออะไร มีประโยชน์หรือโทษอย่างไร เราจะใช้ชีวิตอยู่กับเงินอย่างไร เราควรจะมองเงินแบบไหน ถึงจะทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงิน
เล่มสาม วิชาคน ก็จะกล่าวถึงเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เต้นรำอยู่บนทฤษฎีเมทริกซ์ความสัมพันธ์ ที่แบ่งคนออกเป็น 4 ประเภท เราสามารถเปลี่ยนเป็นคนประเภทหนึ่ง เมื่อเรามีความสัมพันธ์กับคนที่แตกต่างกัน เพื่อรักษาสมดุลของความสัมพันธ์ ยิ่งอ่านยิ่งนึกถึงเรื่องที่ผมเคยวิเคราะห์จากการสังเกตจากคนรอบตัว แล้วเขียนเป็นบทความเรื่อง "ความสัมพันธ์ กับ ดวงดาว" ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์เปรียบกับแรงดึงดูดระหว่างดวงดาวที่โคจรซึ่งกันและกัน (อ่านเพิ่มได้ที่ https://storylog.co/story/5b82086ca0de43d26b0bcf52) ซึ่งความสัมพันธ์ อาจหมายถึงคู่รัก เพื่อน ครอบครัว หรือ ในที่ทำงาน ก็ได้
ทั้งสามเล่มจะกล่าวถึง keyword หลักๆ ที่เหมือนกันอยู่ไม่กี่คำ เช่น ความสุข อิสรภาพ ความสมดุล กฎแรงดึงดูด คุณค่าหรือความหมายในการมีชีวิต

คำเหล่านี้ทำให้ผมรู้สึกมีพลัง เป็นแรงบันดาลใจที่ดี

หนังสือชุดนี้ เป็นหนังสือที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะได้อ่าน
ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิต ที่มีคุณค่าต่อตัวเอง และโลกใบนี้


SHARE
Written in this book
My Reading Collection
story about book that I read
Writer
ak1103dev
Reader, Writer, and Developer
I want to change the world

Comments