บันทึกเชียงดาว#3 เอโกะ - ความรัก
เรื่องสุดท้ายที่ผมได้เล่าไว้

เป็นเรื่องราว 
ที่ผมได้รับจากเอโกะ 
ที่มาตกผลึกในการมาปลูกป่าครั้งนี้

เอโกะ 
เพื่อนชาวอินโดเนเซีย
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ

เอโกะเป็นคนสอนผม
ให้รู้จักวิถีความยั่งยืนของกาแฟ
วิถีที่อยู่บนความสัมพันธ์ต่อสิ่่งรอบๆ

เอโกะเมื่ออยู่ในป่า
ก็ดมดิน ดมหิน 
พูดกับต้นไม้

สื่อสาร
กับธรรมชาติ
ราวกััััััััััับเป็นคนคนหนึ่ง

เราหลายคนคงนึก
แปลกใจ
ที่เห็นคนทำแบบนั้น

แต่เค้าบอกว่า
กาแฟก็เหมือนคนเรา
ถ้าอยากให้มีรสที่ดี 

เราต้องมอบ
ความรักให้เค้า
ต้องสื่อสาร สิ่งดีดีต่อกัน

เมล็ดกาแฟหรือกรีนบีน 
ก่อนถูกคั่ว
ยังคงมีชีวิต

ถ้าเราพาเค้าไป
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
เค้าก็เจริญเติบโตได้

การคั่วกาแฟ
คือ
การส่งวิญญานเค้า

สิ่งได้เราได้รับคือ
ประสบการณ์ของเค้า
ผ่าน รสและกลิ่น

เอโกะบอกให้เรา
มอบความรักให้เค้า
ด้วยคำบอกรัก

ปีที่ผ่านมา
ผมมีีโอกาส
เข้้าร่วมแข่งขันการชงกาแฟ

ผมได้ทำตาม
ที่เอโกะแนะนำ
ด้วยการบอกรัก

ตลอดกระบวนการ
จากไร่กาแฟจนถึงเวที
การแปรรูป การตาก การสี การคั่ว การชง

ด้้วยความอ่อนโยน 
ด้วยคำที่บอกว่า
รัก

โอบกอดเค้า 
ก่อนที่จะเริ่มคั่ว
และจากกันด้วย คำขอบคุณ บนเวทีการแข่งขัน

ถึงแม้ผลการแข่งขัน
จะตกรอบแรก
แต่ส่ิงที่ผมได้รัับมา 

มีความหมายมากมายกว่านั้น

เราอาจเคยได้ยิน
คำแนะนำให้
ส่งพลัง ส่งต่อสิ่งดีๆ

เราอาจเคย
บอกรัก
สิิ่งทีี่เรารัก

บอกรักดอกไม้ 
บอกรักตุ๊กตาตัวโปรด
บอกรักหนังสือ 

ผมอยากบอกทุกคนว่า
มันเป็นสิ่งที่ดี 
และอยากให้ทำต่อไป

แม้ว่าหลาย ๆ ครั้ง
ที่เราเล่าเรื่องนี้
คนอื่นจะมองเราแปลกๆ

ผมพบว่า การบอกรััก 
มันไม่ใช่แค่การส่งพลััง
แต่มันคือการปลุกพลังความรัก

ผมเคยเข้าใจว่า
ความรัก ความปรารนาดี
ถูกถ่ายทอดในรูปแบบพลัง

จากจุดกำเนิด
ไปยังอีกจุดหนึ่ง
แบบการถ่ายเทพลังงาน

แต่ผล
ทีี่ได้เรียนรู้
และได้จากการปลูกป่าครั้งนี้

เหมือนกับที่เรา 
ตั้งใจมาปลูกต้นไม้
เราอาจได้ปลูกไม่ถึง 10 ต้น

แต่ทุกต้นที่เราปลูก
ทุกเมล็ดที่เราหว่าน
พร้อมการสอน การทำความเข้าใจ

มันได้ปลูก
ลงใน
หัวใจของเรา

ทุกการกระทำ
ที่เราส่งออกไป 
ด้วยความรัก 

ความตั้งใจ
ความเข้าใจ 
ด้วยใจที่เปิดกว้าง

จะย้อน
มาปรากฎ
มาแสดง

เป็นการปลุุก
พลังแห่งความรัก
เป็นเหมือนคำสัญญาน

ที่เราจะดูแล 
เห็นคุณค่า 
ทำความเข้าใจเค้า

พลังของความรัก
จึงเกิดขึ้น
ในดวงใจของเรา

มันจะเติบโต
และถูกส่งต่่อ
ให้กลายเป็น 
ป่าในใจของผู้คนได้


นี่คือเรื่องราวที่
ผมอยากบันทึกไว้
จากการเดินทางในครั้งนี้


เชียงดาว/ The cloud /2019
ขอบคุณครับ
SHARE
Written in this book
บันทึก
Writer
Itiphonkong
writing
drink people culture moment

Comments