4 leaf clover
ฉันช่างโชคร้ายเหลือเกิน ฉันเฝ้าภาวนาว่าสักวันฉันจะหาใบโคลเวอร์สี่แฉกเจอ ฉันจะหาโชคดีของตัวเองเจอ ฉันตามหามันวันแล้ววันเล่า ไม่เคยเหนื่อยที่จะเพ่งพิจารณามันทีละใบอย่างละเอียด แต่มันไม่เคยมีโชคดีสำหรับฉัน

ฉันช่างโชคร้ายเหลือเกิน แต่ถึงกระนั้นฉันก็ยังรู้สึกขอบคุณ คุณผู้ซึ่งปลูกต้นโคลเวอร์ไว้แปลงหนึ่ง แม้มันจะไม่มีใบโคลเวอร์สี่แฉกสำหรับฉัน แต่ภาพของคุณที่ตั้งใจรดน้ำด้วยหวังที่ว่าสักวันฉันจะหามันเจอนั้นช่างงดงามยิ่งกว่าสิ่งใด ขอบคุณจากใจจริง

สุดท้ายนี้ฉันอาจจะต้องขอให้คุณช่วยให้อภัยฉันด้วย ขอโทษจริง ๆ ที่เหยียบย่ำใบโคลเวอร์ที่คุณตั้งใจปลูกเพียงเพราะว่าพวกมันนั้นไม่ได้สี่แฉกเช่นอย่างที่ฉันตามหา ขอโทษหากทำให้สวนของคุณเปรอะเปื้อนไปด้วยเศษดินโคลนจากรองเท้าของฉัน จากนี้ไปฉันจะเริ่มปลูกต้นโคลเวอร์ของฉันเอง ฉันจะสร้างสวนที่งดงามเช่นอย่างสวนของคุณ และสักวันหนึ่งฉันจะแบ่งใบโคลเวอร์สี่แฉกที่เติบโตขึ้นด้วยความรักของฉันให้แก่คุณ ฉันจะมอบโชคดีของฉันให้แก่คุณ

แด่คุณผู้งดงามเสมอมา
SHARE
Writer
minezblue
sleepless
twitter ; @minezblue

Comments