ประหยัดการใช้หัวใจ
คนติดอยู่ในถ้ำที่มีอากาศเบาบางก็ต้องขยับตัวให้น้อยลง เพื่อประหยัดอากาศให้มากที่สุด โดยการลดการใช้พลังงานของร่างกาย

ความรักของเราตอนนี้ก็เช่นกััน 
ฉันพยายามจะรักและคิดถึงเธอทีละน้อยๆ ไม่ให้มันมากไป ไม่เรียกร้องขอความสนใจจนมากไป เพืื่อให้ความรักที่มีเหลือใช้จนกว่าเราจะได้กลับมาพบกันอีกครั้ง 

ในเมื่อระยะทางไกล เป็นอุปสรรคต่อการเติมความรักของเราให้เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงให้มันคงอยู่ จนกว่าจะถึงวันที่เธอกลับมาอยู่ข้างๆกันอีกครั้ง เพื่อเป็นอากาศทีี่ไม่มีวันหมดให้ฉันมีลมหายใจต่อไป 
ฉันจะขยับตัวและหัวใจของตัวเองให้น้อยลง

SHARE
Written in this book
คุยกับตัวเอง
บางครั้งเพื่อนที่ดีที่สุดอยู่ก็อยู่ภายในตัวของเราเอง บางครั้งเราก็ทะเลาะกับตัวเอง บางครั้งเราก็หลอกตัวเอง แต่อย่าลืมที่จะรักและดูแลตัวเองบ้าง พร้อมที่จะให้อภัยในวันที่เดินทางผิด ขอให้มีความสุขกับการพูดคุยกับตัวเอง
Writer
DamnByDay
Freelance
คิดมาก พูดน้อย เขียนตามอารมณ์

Comments