การเดินทางในห้วงของชีวิต

การเดินทางในห้วงของชีวิต 
โดยเฉลี่ยแล้ว มนุษย์ส่วนใหญ่มีอายุ 75ปี
= 900 เดือน 
= ~3600 สัปดาห์
= ~25200 วัน
= ~1512000 นาที 
คุณอาจจะมองตัวเลขดูแล้วเยอะแต่จริงๆแล้ว ไม่เลย 
ถ้าในสังคมปัจจุบันตามคนส่วนใหญ่เริ่มเรียน ตอนอายุ 5 ขวบ อนุบาล1 ใช่ไหมล่ะ
7 ขวบขึ้น ป.1 
13 ปี ม.1
19 ปี ปริญญาตรี ปี 1 
คุณจะจบก็ตอน อายุ 24 ปี
แล้วก็เริ่มชีวิตการทำงานนับตั้งแต่นั้นมา ชีวิตยัง
น่าค้นหา น่าที่จะลองทำอีกมากมาย แต่มันคงเป็นไปไม่ได้
ที่เราจะรู้ไปจนหมดทุกเรื่อง ลองทำจนหมดทุกอย่าง 
 
ทุกคนล้วนแต่ตั้งเป้าหมายความใฝ่ฝันของตนไว้ 
และใช่ในเมื่อเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ทั้งหมด การเลือกจึงเกิดขึ้น
เราเลือกสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดให้กับตนเอง 
                  หรือ
เราเลือกในสิ่งที่เราต้องเลือกเพราะโดนบังคับ
                  หรือ
เราเลือกตามๆคนอื่นเขาไป 
มนุษย์เรามีความคิดรู้จักผิดชอบชั่วดี อยู่ที่ว่าเราจะมองอย่างไร 


ชีวิตไม่ได้เป็นชีวิตที่มีใครกำหนดแต่

ชีวิตเป็นชีวิตได้เพราะมีคุณเป็นผู้เลือกเส้นทางที่จะก้าวเดินต่อไป 


การเดินทางของชีวิตมักล้วนแล้ว
แต่มีโอกาสระหว่างทางเข้ามาอยู่เรื่อยๆโอกาสมีเข้ามาให้เลือกมากมาย แต่เราคงไม่อาจไขว่คว้าทั้งหมดไว้ได้ 

ตัวคุณเองเป็นผู้เลือก ในสิ่งที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับตัวของคุณเอง
บางครั้งอาจสร้าง ความสุข ความสนุก 
หรือบางโอกาสที่เลือก อาจสร้าง ความเจ็บปวด ความทุกข์ใจ
ไม่ว่าโอกาสนั้นจะสร้างความรู้สึกอย่างไร
ไม่ว่าโอกาสนั้นจะสร้างความล้มเหลวความผิดหวัง
ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นมาเพื่อคุณ 
เกิดขึ้นมาเป็นประสบการณ์ เกิดขึ้นมาเพื่อให้คุณใช้ความรู้สึกนั้น
เป็นพลังก้าวต่อไปให้ถึงความใฝ่ฝัน
ทุกอย่างมีเหตุและมีผลในตัวของมันเอง

คิดเป็นพันครั้งก่อนตัดสินใจ พอตัดสินใจได้แล้วอย่าได้ลังเล
แม้จะมีคนต่อต้าน มีคนแย้งเป็นพันครั้งหรือมากกว่าก็ตาม

เพราะว่าชีวิตไม่เป็นชีวิตอย่างนั้นเพราะมีใครมากำหนด
แต่ชีวิตเป็นชีวิตได้ เพราะคุณเป็นผู้เลือกการเดินทาง 

หลายคนคิดว่าาอดีตไม่่่่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากแต่ปัจจุบันสามารถเปลี่ยนแปลงความหมายของอดีตได้
เราพัฒนาขึ้นจากความล้มเหลวเหมือนโดมิโน่ที่ล้มทับกันไปเรื้อยๆ
เพื่อให้คุณก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จและทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
โอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตัวเอง ได้สร้างชีวิตที่ดีให้กับตัวเองจึงมีอยู่

ถ้าการเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งคนบอกเลิกคุณ
แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็นำมาซึ่งการเปิดโอกาสให้เจอคนรักใหม่ที่ดีกว่า 
การเรียนรู้จากความเปลี่ยนแปลงจะนำมาซึ้งความแข็งแกร่ง
การเปลี่ยนแปลงก็เหมือนดาบสองคม 
นำมาซึ่งความสุข ความสนุกความสำเร็จ ความเสื่อมถอย ความทุกข์ ความโศกเศร้า จนบางครั้งก็ทำท้อได้เหมือนกัน 
แต่คุณเท่านั้นเป็นผู้เลือก ผู้คิด สิ่งใดที่คิดว่าดี ก็ทำต่อไป
สิ่งใดที่ผิดพลาด ก็อย่าจมปรัก อย่ายึดติด ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่
เพราะเวลาชีวิตยังคงเดินต่อไปเรื้อยๆและเราไม่รู้วันสิ้นสุด

จุดหมายมันถึงแน่นอนถ้าเราตั้งใจมุ่งมั่นกับเป้าหมายนั้น
ต่างกันแค่ช่วงเวลาที่ถึงก็เท่านั้นเอง
คุณคิดว่าช่วงเวลาปัจุบันมีค่ามากหรือน้อย หรืออย่างไร 


#ลูกเป็ดสีเทา 
แสวงหา ประสบการณ์พัฒนาตน สู่หนทางแห่งความสำเร็จSHARE
Writer
R_nut
student
แสวงหา ประสบการณ์พัฒนาตน สู่หนทางแห่งความสำเร็จ

Comments