มารู้จักไพ่ทาโรต์กัน
มารู้จักไพ่ทาโรต์กันครับ

ไพ่ทาโรต์โดยทั่วไป มีทั้งหมด 78 ใบ แต่บางสำรับอาจจะมี 79 80 ... แล้วแต่ศิลปินจะเพิ่มเข้ามา

ใน 78 ใบนั้น จะแบ่งเป็น 2 ส่วน หลัก ๆ คือ
1. ไพ่ Major Arcana จำนวน 22 ใบ มีตั้งแต่ใบที่ 0 ถึง 21 (The Fool - The World)
2. ไพ่ Minor Arcana จำนวน 56 ใบ โดยแบ่งเป็น
> ไพ่บุคคล หรือ ไพ่ Court จำนวน 16 ใบ (Page, Knight, Queen, King) และ
> ไพ่แต้ม 40 ใบ (Cup, Pentacle, Wand, Sword)

ในจำนวน 56 ใบ ของ Minor Arcana นั้น มาจากไพ่ป๊อกที่เรารู้จักกัน 
ไพ่ป๊อกมีจำนวนทั้งหมด 52 ใบ ส่วนที่ขาดหายไป 4 ใบ ก็เป็นเพราะว่าไพ่ป๊อกมีแค่ J Q K อัศวิน ราชินี ราชา แต่ไม่มีไพ่เด็ก จึงขาดไป 4 ใบ

ในไพ่แต้ม 40 ใบ จะแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 10 ใบ แบ่งตามธาตุทั้ง 4 ดังนี้
1. ธาตุดิน = ไพ่เหรียญ (Pentacle) ♦️ หมายถึง ความมั่นคง วัตถุนิยม มั่งคั่ง แสวงหา ทรัพย์สินเงินทอง สติปัญญา ความคิด ความอ่าน เหตุผล ความชาญฉลาด
2. ธาตุน้ำ = ถ้วย (Cup) ♥️ หมายถึง อารมณ์ ความรัก ความรู้สึก ไม่เน้นเหตุผล การเปลี่ยนแปลง ความไม่มั่นคง อ่อนไหว
3. ธาตุลม = ดาบ (Sword) ♠️ หมายถึง อุปสรรค ความรุนแรง ปัญหา ความแปรปรวนยอกย้อน ความสับสน
4. ธาตุไฟ = ไม้เท้า/คทา (Wand) ♣️ หมายถึง ภาระ กิจกรรม การต่อสู้ ความพยายาม พละกำลัง ความมุ่งมั่น การเรียน การติดต่อสื่อสาร การทำงาน

เวลาที่ใช้ทำนาย เราอาจจะแบ่งออกมาใช้เฉพาะไพ่หลัก 22 ใบ ก็ได้ หรือ ใช้เพียง 40 ใบ ตามธาตุทั้ง 4 หรือหากต้องการดูว่าเขาเป็นคนแบบไหน บุคลิกลักษณะอย่างไร ก็ใช้ไพ่บุคคล 16 ใบ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการเลย

โอกาสต่อไป เราจะมาเรียนรู้ไพ่แต่ละใบ จนครบ 78 ใบ อย่าลืมติดตามกันนะครับ


Boss The Seer
SHARE
Writer
IndyPosts
Narrator
กวี นักคิด นักเขียน โหร สิ่งที่เขียน สะท้อนความเป็นตัวตนได้ดีกว่าคำบอกเล่า ถ้าอยากรู้จักฉัน อ่านงานฉันสิ Facebook : IndyPost และ The Seer / www.indyposts2017.wordpress.com

Comments