Tinged

If you think you can or you think you can't either way you are right - Henry Fordเราไม่อาจดูถูกใครสักคนได้เลย, แม้แต่คนเดียว


สิ่งที่เราเห็นเป็นปกติ อาจมาจากความพยายามอย่างหนักของเขา — ไม่มีใครรู้ ความพยายามคือสิ่งเดียวที่มีแค่ตัวเราเองสามารถรับรู้ ผู้คนจะชื่นชมสิ่งต่างๆได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาเห็นในสิ่งที่ปรากฏ ; เมื่อครั้งยังเป็นจุด เพียงเศษเสี้ยวของสีที่สัมผัสลงบนพื้นผิวของกระดาษ น้อยนิดเกินกว่าจะมีผู้คนสังเกต แต่เมื่อประกอบกันกลายเป็นลายเส้น จากลายเส้นที่บรรจบกันกลายเป็นรูปภาพอันงดงาม 


เมื่อนั้น, ผู้คนจึงได้ชื่นชม, เผยแพร่ต่อสาธารณะได้อย่างเปิดเผย ความสำเร็จของรูปภาพบนผืนผ้าเริ่มจากจุดเล็กๆอันน้อยนิด ประกอบกันมหาศาล ลากบรรจบเข้าหากันรวมเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์แบบ 


แม้ในวันนี้รูปร่างเหล่านั้นอาจจะยังไม่ชัดพอ แต่เมื่อตั้งใจ ฝึกฝน พยามยามอย่างสม่ำเสมอจนถึงฝั่งฝัน ถึงแม้ไม่ได้โดดเด่นให้ใครต่อใครร่วมยินดี อย่างน้อย จุดเล็กๆที่ค่อยๆหลอมรวมกันในครั้งนั้นจะยังคงปรากฏอย่างชัดเจนต่อสายตาผู้คน ท่ามกลางเสียงพูดคุยเหล่านั้น, จงเป็นจุดที่หลอมรวมกันเป็นลายเส้นและกลายเป็นภาพวาดอย่างสมบูรณ์แบบ แม้ไม่ได้งดงามชวนพิศมัย ถึงอย่างนั้นก็สามารถสง่างามได้ด้วยการมีอยู่ อย่าอายที่จะปรากฏ 

ทุกรูปวาดล้วนเกิดจากจุดบนปลายพู่กันเฉกเช่นเดียวกันกับปลายพู่กันในมือของเธอที่กำลังจะแต่งแต้มลงบนผืนผ้า — ไม่ต่างกัน
   


แด่ตัวเธอเอง

SHARE

Comments