“ทางฝัน”

อ่อนแอลงเรื่อยเรื่อย
เฉยชา เฉาเฉื่อย พ่ายแพ้
ความคิดฝัน จากวันเก่า ไม่ดูแล
หลงพอใจ เพียงแค่ ในครึ่งกลาง


เส้นทาง ท้าทาย ที่วาดหวัง
ถูกกรอบเกณฑ์ กฎกำบัง กั้นขวาง
ผ่อนใจ คล้อยไป ในลู่ราง
ก้าวย่าง ต่อตาม ความจำนน


อ่อนแอลงเรื่อยเรื่อย
เชื่องเฉื่อย ฝังกลบฝัน เคยหวังผล
จะโอนอ่อน ไม่ทัดทาน ประมาณตน
หรือฉุดฝัน ลุกขึ้นชน ผจญทาง(บทบันทึกโดย... อินถา โชตะนะ / มิถุนายน 2562)
SHARE
Writer
InthaChotana
Infinite Rambler
เราไม่อาจต้านทานกระแสแห่งถ้อยคำที่ดำเนินผ่านหัวใจ คงทำได้เพียงบันทึกบางส่วนของมันไว้ ตราบเท่าที่พอจะมีสติรู้ตัว (บทบันทึกโดย.. อินถา โชตะนะ)

Comments