รถไฟ : ชีวิต
เกิด แก่ เจ็บ ตายชีวิตเราก็เปรียบเสมือนการนั่งรถไฟ เราขึ้นมาบนรถไฟขบวนเดียวกัน แต่ในระหว่างทางก็มีคนทยอยลงไปเรื่อยๆ เราขึ้นมาบนรถไฟที่มีครอบครัวของเรา แต่ในระหว่างทาง ใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเราอาจจะลงรถไฟไปก่อนเรา หรือ อาจจะเป็นตัวเราเองที่ลงรถไฟไปก่อน

เราต้องทำความเข้าใจ ยอมรับมันให้ได้ แล้วเราจะไม่ทุกข์หากวันใดวันหนึ่งที่เราต้องสูญเสีย มนุษย์เราเกิดมามีของแถมมาด้วย นั่นคือความตาย ตายเร็วตายช้าไม่มีใครรู้ได้ 

ใช้ชีวิตทุกวันอย่างคุ้มค่า ใช้มันอย่างดีที่สุด ทำดีกับคนรอบตัว 
บอกรักกันในช่วงเวลาที่ยังมีโอกาสได้พูด
SHARE
Writer
GrayRainbow
...
single

Comments