คน บัง ใคร
รู้แต่ไม่ทั้งหมด ฉลาดแต่ก็ไม่ได้รอบรู้

คนบ้างคนยอมที่จะปิดหูปิดตากับเรื่องที่ แต่บางคนถึงอดรนทนไม่ได้ต้องระบายมันออกมา 

คนที่รู้แต่เงียบ เงียบแต่ไม่รู้

คนเรานั้นไม่สามารถที่จะรู้ได้ทุกเรื่อง แต่เรื่องทุกเรื่องมันไม่ใช่ความลับ เพราะ "ความลับไม่เคยมีในโลกนี้" คำคำนี้อาจจะเคยได้ยินมาบ่อย แต่ไม่มีคนคนไหนที่จะไม่เคยพบเรื่องแบบนี้ เรื่องแบบนี้มีให้เห็นอยู่ทั่วไป ไอ้เราก็หลงว่าผักในตลาด บางคนยอมแกล้งไม่รู้เพื่อจะให้เรื่องมันผ่านไปแต่ยังไงมันก็จะยังติดอยู่ในใจอยู่ดี แต่สิ่งนี้หลับทำเราทุกคนเสียใจไม่เว้นแต่ตัวผมคือการที่เราไม่ยอมที่จะพูดความจริงออกไปเพื่อแสดงสิ่งที่เราทำไว้ แต่กลับที่จะเลือกเก็บมันไว้และไม่บอกออกไป "จนอาจจะสายไป"
มีอยู่ไม่รักษา ไม่มีตามโหยหาสิ่งหายไป
ฝากถึงคนที่เก็บความลับหรือเรื่องในใจควรพูดออกไปก่อนสายเกินไป จนเสียไปเลย

.PT

SHARE
Written in this book
❤️ของฉัน
Writer
pci
Writer
Disappearance

Comments