เหตุผลที่เธอไม่บอก


        เรามีคำถามเกิดขึ้นในใจเยอะมาก 
2-3 เดือนที่ผ่านมาเธอเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด เธอเริ่มตอบเราน้อยลง เริ่มที่จะไม่ค่อยสนใจเรา

เดือนที่ผ่านมาเธอตอบข้อความเราน้อยจนแทบจะไม่ตอบ
เราก็ได้แต่คิดว่าเราทำอะไรผิดมั้ย
ทุกครั้งที่เราพิมพ์ไปเยอะๆเธอตอบแค่ "ค่ะ"
แล้วคำว่า ค่ะ ของเธอมันแปลว่าอะไรกันล่ะ
เราพยายามถามเธอแล้วว่าเธอหมายถึงอะไร
แต่เธอไม่ยอมบอกเราเลย เธออ่านไม่ตอบ จนถึงก่อนวันครบรอบประมาณ 5 วัน
เราไลน์หาเธอปกติ ที่บอกกันเธอทุกเช้า
เวลาประมาณ7โมงกว่าก่อนเธอเก็บมือถือ เธอไลน์มาว่ารำคาญพร้อมส่งหน้ายิ้มมาแล้วกด ยกเลิกข้อความ นั่นทำให้วััันนัั้นของเรามันเป็นวันที่หม่นมาก เราร้องไห้ แล้้วเราก็ทำสิ่งที่ไม่ควรลงไปมากขึ้น เรากลั้นน้ำตาได้นิดหน่อย จากนั้นเราก็็็็ตอบเธอไปว่าขอบคุณนะ เรารู้้้้สึกขอบคุณเธอที่บอกเรา เราจะได้เลิิิิกทำ
หลังจากนั้นตอนเย็นเธอตอบกลับมาเหมือนเธองง เราเลยบอกว่าอ่านทัน เธอจึงตอบว่า "ค่ะ" อีกครั้ง
(มีต่อ)
SHARE
Written in this book
My dairy

Comments