ตัวฉัน
ในทุกๆวันจะพยายามเป็นตัวฉันในเวอร์ชันที่ดีที่สุด
     ชีวิตคนเราต้องก้าวไปข้างหน้าในทุกๆวัน แน่นอนไม่มีใครอยากย่ำอยู่กับที่ ไม่มีใครอยากอยู่ที่เดิม สิ่งเดิม คนเดิมในทุกๆวัน ถ้าตรงนั้นมันยังไม่ดีที่สุด

      หรือเป็นเพราะมีบางคน บางเหตุการณ์มาทำให้เราอยากเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นคนใหม่ เปลี่ยนเพื่อสิ่งใหม่ เพื่ออะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิม

       และฉันในวันนี้อาจยังไม่ดีที่สุดสำหรับใคร แต่ฉันสำหรับฉัน ฉันได้พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว แม้ใครจะมองไม่เห็น แต่ฉันจะขอเห็นตัวเอง ฉันจะขอภูมิใจในตัวเองในวันนี้ ตอนนี้ ฉันได้ทำสิ่งที่ดีแล้ว

       ขอบคุณใคร หรืออะไรก็ตามที่ทำให้ฉันเป็นฉันในวันนี้ และในวันพรุ่งนี้ฉันก็หวังว่าฉันจะเป็นฉันในเวอร์ชั่น่ที่ดีกว่าเดิม.ขอบคุณ.
SHARE

Comments