แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร 62) กรมการพัฒนาชุมชน 2562
แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร 62) กรมการพัฒนาชุมชน 2562
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง :: นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) :: 78 อัตรา
รับสมัคร :: วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562
รับสมัคร :: https://cdd.thaijobjob.com
คุณสมบัติ :: วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

เนื้อหา แนวข้อสอบ+เฉลย ปรับปรุงล่าสุด 
- ความรู้เกี่ยวกับ กรมการพัฒนาชุมชน
– สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2559
- แนวข้อสอบข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2559
- นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
- ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบับย่อ)
- แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
- ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
- ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
- โครงการ / กิจกรรม สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
- ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ 

ราคาแนวข้อสอบ รวมค่าจัดส่งแล้ว 
1. หนังสือ (พร้อมโอน) 585 บาท (ส่ง kerry)
2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 605 บาท (ส่ง kerry)
3. ไฟล์ PDF 395 บาท (ส่งทางเมล์ รอรับได้ทันที)

วิธีสั่งซื้อ ! ง่ายๆ สะดวก มั่นใจ ได้ 3 ช่องทาง 
1. ส่งซื้อผ่านเว็บไซต์ https://www.sheetidea.com
2. เพิ่มเพื่อน Line เข้ามาสั่งซื้อ สอบถาม ได้ Line id : @sheet368 (มี @ ด้วยครับ)
กดลิงค์นี้เพื่อเพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ https://line.me/R/ti/p/%40kkf1954o
3. โทรสอบถาม 095-1801965

#แนวข้อสอบ-พัฒนากร
#แนวข้อสอบ
#พัฒนากร
#แนวข้อสอบ-นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
#กรมการพัฒนาชุมชน
SHARE
Writer
sheetidea
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ ครบถ้วน ทุกหน่วยงาน - www.sheetidea.com

Comments