เมืองลุงโฮ เดินเที่ยว ได้ทั้งวัน - ภาค 2


Ho Chi Minh City
Day 2

31 ตุลาคม 2017
ตื่นนอนเวลา 06.30 น. อาบน้ำ แต่งตัว เสร็จแล้วลงไปกินบุฟเฟ่ต์ของโรงแรม มีเมนูหลากหลาย เช่น ไข่ต่าง ๆ ข้าวต้มกุ๊ย และเครื่องข้าวต้ม บะหมี่ เฝอ ข้าวผัด ไส้กรอก นมสด ลำไยในน้ำเชื่อม แพนเค้ก เค้กต่าง ๆ ฯลฯ โดยรวมถืืืืือว่าพอใช้้้้ได้

หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็ออกมาถ่ายรูปหน้าห้องอาหาร และลงไปจองทัวร์กับ Saigon Tourist ไปกู๋จี (Cu Chi Tunnel) หรือเรียกอีกอย่างว่า หลุมเวียดกง ซึ่งเป็นหลุมที่เวียดนามใต้ขุดไว้ในสมัยสงครามเวียดนาม 

หลังจากนั้นเดินไปที่ริมแม่น้ำไซ่ง่อน ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์นักรบของเวียดนาม แต่จำชื่อไม่ได้ และเดินข้ามไปที่ริมแม่น้ำ และถ่ายรูป 

หลังจากนั้นเดินย้อนกลับไปที่ไปรษณีย์กลาง (Central Post Office) ถ่ายรูปหน้าไปรษณีย์ ซึ่งมีนักศึกษาที่ใส่ชุดครุยรับปริญญามาถ่ายรูปด้วย ชุดปริญญาเหมือนของเมืองไทย แต่ชุดด้านในเป็นชุดประจำชาติอ๋าวหยาย ก็ดูแปลกตาไปอีกแบบ น่ารักดี

หลังจากนั้นเดินเข้าไปด้านในไปรษณีย์ นั่งพักสักครู่ และถ่ายรูปรูปถ่ายลุงโฮ และเลือกซื้อโปสการ์ดส่งกลับบ้านราคา 5,000 ดอง ค่าส่งอีก 11,000 ดอง 

เมื่อเรียบร้อยแล้วก็เดินข้ามถนนไปโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม (Notre Dam Cathedral) ถ่ายรูปกับพระแม่มารีด้านหน้าโบสถ์ แต่น่าเสียดายที่เข้าไปข้างในไม่ได้ เพราะปิดปรับปรุง เอาไว้มาใหม่คราวหน้าก็แล้วกัน

หลังจากนั้นเดินต่อไปเรื่อย ๆ แวะถ่ายรูปที่โรงละครหุ่นกระบอกน้ำ เดินต่อไปเรื่อย ๆ ผ่านศาลเจ้าจีน แต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไร เป็็็็็็็็็นศาลเจ้าเล็็กมาก ๆ ถ้าเทีีีีีีีีีีีีียบกััััััััับบ้านเรา ก็็็็็็็็็ห้้้้้้องแถวสักครึ่งห้้้อง ซื้อธูปเทียนไหว้พระราคา 26,000 ดอง 

หลังจากนั้นเดินผ่านทำเนียบประธานาธิบดี (Independence Palace) อีกครั้ง แวะเข้าไปดูราคาบัตรค่าเข้าชม แต่เป็นเวลาที่จะพักกลางวัน ก็เลยแวะซื้อของฝากเป็นเค้กเล็ก ๆ 2 กล่อง กล่องละ 45,000 ดอง เอาไว้ค่อยกลับมาใหม่

เดินต่อไปเรื่อย ๆ เวลาประมาณ 12.30น. แวะกินพิซซ่าฮัท สั่งพิซซ่าผัก 1 ถาด ราคา 130,000 ดอง สไปรท์ 1 กระป๋อง ราคา 29,00 ดอง น้ำมะนาว 1 แก้ว ราคา 38,000 ดอง โค้ก 2 กระป๋อง กระป๋องละ 29,000 ดอง

หลังจากนั้นเดินต่อไปที่ District 3 ย้ำว่่่่่่าเดิน ระยะทางราว ๆ 6-7 กิิิโลโดยประมาณ เพื่อไปเจดีย์ซาลอย (Xa Loi Pagoda) ถึงเจดีย์ประมาณ 13.45 น. ซึ่งยังไม่ถึงเวลาเปิดให้เข้าชมในเวลา 14.00 น. จึงนั่งรอ 15 นาที หลังจากนั้น เข้าไปไหว้พระ เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นประติมากรรมที่สวยงามมาก เจดีย์เป็นเจดีย์ 7 ชั้น สวยงามเช่นกัน นั่งเล่นสักพัก ถ่ายรูป และเดินทางกลับ District 1 แนะนำเจดีีีย์นีี้ เพราะนอกจากสถาปัตยกรรมและปฏิิิิิิิมากรรมจะสวยแล้้้ว ด้้้านในยััััังสงบ เย็็็น เหมาะแก่่่่่การนัั่งสมาธิิิิมาก แทบไม่่่่น่าเชืื่อว่่่า จะตัั้งอยูู่ตรงข้้้ามบาร์์์์์์เหล้า

ข้อดีอีกข้อของการไปเจดีย์นี้ คือการได้เห็นและเรียนรู้วิถีชาวบ้านอย่างแท้จริง เช่น การปั่นจักรยานขายข้าวเหนียวเปล่านึ่ง เทียบกับบ้านเรา ก็น่าจะร้านขายข้าวสวยนึ่งดี ๆ นี่เอง

จากนั้นเดินกลับมาที่ทำเนียบประธานาธิบดี (Independence Palace) ซื้อบัตรเข้าชม ราคาใบละ 40,000 ดอง ทำเนียบประธานาธิบดี เคยเป็นพระราชวังของอดีตกษัตริย์หรือผู้แทนกษัตริย์ฝรั่งเศสในยุคที่เวียดนามเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เมื่อฝรั่งเศสจะออกจากเวียดนาม ได้เซ็นสัญญายกพระราชวังนี้ให้รัฐบาลเวียดนาม โดยมีข้อตกลงว่า ให้ใช้พระราชวังนี้เพื่อเป็นที่ทำการของรัฐบาล และเพื่อการศาสนาเท่านั้น ซึ่งในสมัยก่อนมีพระพุทธรูปอยู่ แต่โดนระเบิดลง จึงทำให้พระพุทธรูปได้รับความเสียหาย และครั้งหนึ่งปีกซ้ายของทำเนียบประธานาธิบดีเคยได้รับความเสียหายจากสงคราม ทำให้ต้องทุบอาคารนี้ทิ้ง และสร้างใหม่ ถึึึึึงแม้ทีี่นีี่จะมีีีีีีแต่ห้้้องและสถาปัตยกรรมให้้้ดู ซึึ่งส่่่่่่่วนใหญ่ก็็็็็เป็นแนวจีีน แต่่่่่่่วิวสวยมาก เหมาะแก่่่่การถ่่่่่่ายรูููููปทุุุุุกมุม ทีี่นีี่มีีีีไกด์์์์คอยบรรยายให้้้้้้้้้้้้ความรู้ด้วย

ออกมาจากทำเนียบประธานาธิบดีเวลา 16.40 น. เดินไปเรื่อย ๆ ถึงร้านของฝาก Organic ซื้อท็อฟฟี่ราคา 42,000 ดอง และถั่วแมคคาเดเมีย ราคา 232,000 ดอง 

เดินเล่นกลับไปที่จัตุรัสโฮจิมินห์ จัตุรัสนี้เป็นลานกิจกรรมที่วัยรุ่น และเด็ก ๆ ที่พ่อแม่พามาเดินเล่น พบปะ และทำกิจกรรม มีของเล่นเด็กอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นคล้าย ๆ ผีเสื้อมีไฟกระพริบ ใช้ยิงขึ้นบนฟ้าและจะลอยบินลงมา ราคาประมาณ 30 บาท เล่นหลาย ๆ คนรวมกันตอนกลางคืน จะสวยมาก ที่จัตุรัสนี้มีการแสดงน้ำพุด้วย เด็ก ๆ ชอบกันมาก

เนื่องจากวันนี้เป็นวันฮัลโลวีน ทำให้มีกิจกรรมมาก มีคนแต่งตัวเป็นผีประเภทต่าง ๆ มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เล่นกันมากมาย ตั้งแต่เล่นไพ่ เต้นรำ ถ่ายรูป
ที่จัตุรัสนี้มีอาหารพื้นเมืองจากดาลัด (Da Lat) ขาย เป็นแผ่นแป้งข้าวเจ้า คล้าย ๆ ข้าวเกรียบว่าวบ้านเรา เอาไส้ต่าง ๆ โปะ ไส้ก็มีหมูสับ กุ้งแห้งตัวเล็ก ๆ หอมเจียว และไข่นกกระทา ทาแล้วคลุกให้เข้ากัน แล้วเอาไปตั้งบนเตาถ่าน เพื่อคนอีกทีให้ไข่นกกระทาสุก คนที่นี่ยังมีคนยากจนอีกมาก เรียกได้ว่าใครขายอะไรได้ ก็หามาขายเพื่อหารายได้ แต่่ก็มีเทศกิิจมาไล่อยู่เป็นระยะ ๆ

หลังจากนั้นเดินข้ามถนนไปกินอาหารเย็นที่ร้าน Wrap & Roll ซึ่งเป็นอีกร้านที่มีชื่อเสียง สั่ง Hot Pot เห็ด เปาะเปี๊ยะสด น้ำเสาวรส น้ำชาเขียวนม และน้ำเปล่า มื้อนี้ราคารวม 375,100 ดอง แต่ด้วยความที่เงินดองไม่มีแบงค์100 ดอง ก็เลยจ่ายเพียง 375,000 ดอง 

หลังจากนั้นเดินกลับโรงแรม พักผ่อน ล้างหน้าล้างตาสักพัก แล้วไปจัตุรัสโฮจิมินห์อีกครั้ง ออกไปเดินดูผู้คนมากมายมาทำกิจกรรมวันฮัลโลวีน ผู้คนมาสนุกสนานกัน อยู่ที่จัตุรัสนี้ถึง 22.00 น. ก็เดินกลับโรงแรม
SHARE
Written in this book
Vietnam
Writer
Julie_Wu
Explorer
I'm gathering most of my life experiece here to share.

Comments