เธอรักฉันไหม?
ชนุธนา แสนเหม
เขียนกวีในช่วงที่ดาวน์มาก ๆ นี่ก็ดีเหมือนกันแฮะ


- ๑ -
ผมถาม "เธอรักฉันไหม?"
แต่เธอไม่ได้ตอบมา
ผมเลยไม่ได้ฟังคำตอบอื่นที่เป็นไปได้อีกเลย
ในจักรวาลนี้

- ๒ -
ผมถาม "เธอรักฉันไหม?"
เธอตอบมาเพียงว่า "รักสิ"
แต่สายตาคู่นั้น --- ทำไมกันหนอ
"เธอพูดจริงเหรอ?"
เธอพยักหน้า
แต่สายตานั้น --- ทำไมกันหนอ
เหมือนเธอไม่ได้พูดสิ่งที่เธอคิดอยู่เลยนะ

- ๓ -
ผมถาม "เธอรักฉันไหม?"
เธอตอบมาว่า "ไม่ ฉันไม่ได้รักคุณ"
ผมจึงเดินออกห่างจากเธอ
และหากคุณอยากรู้ว่าผมห่างจากเธอมากแค่ไหน
ระยะทางก็ไม่ไกลหรอก
--- หากนับจากสายตาผมและจอโทรศัพท์นะ

- ๔ -
ผมถามว่า "เธอรักฉันไหม?"
เธอตอบมาว่า "ฉันรักเธอ เพราะแบบนี้ไงฉันถึงต้องทำตัวโหดร้ายกับเธอ"
ผมจึงถามต่อ "ถ้าเธอรักฉัน เธอทำร้ายฉันทำไมเหรอ?"
"เพราะเธอเกิดมาแล้วไงล่ะ"
เธอว่าแค่นั้น ก่อนจะทิ้งผมให้อยู่ลำพัง
--- บนถนนที่เธอได้ให้ผมมาแล้วตั้งแต่เกิด

- ๕ -
ผมถามว่า "เธอรักฉันไหม?"
เธอไม่ได้ตอบ
ผมถามเป็นครั้งที่สอง "เธอรักฉันไหม?"
เธอเลียนคำพูดผม --- เป็นเสียงเดียว
--- ทำไมกันหนอ
ฉันรักตัวเองไม่ได้เลยหรือ?
ทำไมกันหนอ
ฉันรักชีวิตไม่ได้เลยหรือ?
ทำไมกันหนอ
ฉันรักคนที่ฉันรักไม่ได้เลยหรือ?





SHARE
Written in this book
กวีเด็ก
เรื่องของเด็กเลวในดินแดนที่เต็มไปด้วยบทความสั้นๆ
Writer
IAMCHANOON
Summoner
หนึ่งปีแห่งความสุขและการสูญเสีย

Comments