A Competitive World
คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า...
เราทุกคนไม่ใช่ผลผลิตของระบบทุนนิยม
เราเติบโต ถูกเลี้ยงดูมาด้วยระบอบการปกครองแบบแข่งขัน
เริ่มจากสถาบันครอบครัว สังคมสอนให้พี่น้องรักใคร่สามัคคี
แต่ก็มักจะบ่มเพาะความเกลียดชังแอบแฝงมัดแน่นไว้เป็นปม
หนึ่งคนจะกลายเป็นลูกรักของพ่อและแม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ส่วนที่เหลือจะถูกจัดสถานะไว้ในลำดับรองนั่นคือไม่ใช่คนโปรด
เด็กๆ ถูกเลี้ยงฟูมฟักมาจากสิ่งแวดล้อมที่สังคมตีกรอบไว้ให้
เมื่อเปลี่ยนบริบทจากบ้านในฝันเข้าสู่รั้วโรงเรียนของหนู
ปริมาณเด็กมีมากขึ้น การจัดระเบียบเข้มข้นขึ้น
ความแตกต่างปรากฎรูปร่างหน้าตาเด่นชัดขึ้น
การแข่งขันมีอยู่ในประตูหน้าต่างทุกบานคอยเชื้อเชิญ
เด็กหลายคนกระโดดเข้าร่วมเล่นเกมประหลาดพิสดาร
เพื่อขึ้นเป็นที่หนึ่งและเหนือกว่าเพื่อนคนอื่นในโรงเรียน
เด็กเรียนเก่ง เด็กมีความสามารถ เด็กมีพรสวรรค์
เป็นคำนิยามหอมหวานชวนฝันแต่ขมขื่นราวบรเพ็ด
เมื่อมีคำคำหนึ่งเกิดขึ้นก็ย่อมมีผลให้เกิดคำตรงข้ามเสมอ
เด็กเรียนไม่เก่ง เด็กไม่มีความสามารถและเด็กขาดพรสวรรค์
เลยเถิดไปจนสร้างคำใหม่ขึ้นมารองรับและเพิ่มด้านลบเข้าไปอีก
เด็กเกเร เด็กไม่เอาถ่าน เด็กดื้อ เด็กหลังห้อง
สังคมตราหน้าและปิดป้ายชื่อให้เด็กอย่างไร้ความปราณี
ราวกับเป็นรางวัลของผู้แพ้ที่จะติดอยู่อย่างนั้นไปตลอดกาล
ความเหลื่อมล้ำแบ่งชนชั้นและขีดเส้นวงกลมออกเป็นกลุ่มๆ
เด็กทุกคนต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งวงกลมเพื่อเข้าไปหลบซ่อน
หากใครไม่เลือกวงกลมใดเลย ก็จะต้องยืนโดดเดี่ยว
แปลกแยกและกลายเป็นเด็กที่ไม่เข้าพวก
เราเริ่มเรียนรู้บทบาทและสถานะของตัวเองจากวัยเด็ก
บรรทัดฐานจากโรงเรียนก็จะส่งต่อสู่โลกใบต่อไป
การแข่งขันเป็นวิธีการอันแยบยลของการจัดระเบียบสังคม
ผู้เล่นที่ชนะก็มีอภิสิทธิ์เหนือกว่าผู้แพ้มากมายในโลกทุนนิยม
ชื่อเสียง อำนาจ เงินทอง หรือแม้กระทั่งลมหายใจที่แพงกว่า
มันกลายเป็นโลกแห่งการแข่งขันที่โหดร้ายกว่าพันเท่าล้านเท่า
วงกลมแต่ละวงไม่ได้มีไว้ให้เราเลือกเข้าไปอยู่อีกต่อไป
แต่สังคมจะกวาดต้อน ไล่บี้ และเสือกไสผู้คนให้เข้าไปอยู่ในนั้น
และปิดป้ายชื่อวงกลมแต่ละวงเอาไว้อีกเหมือนตอนเด็กๆ
แตกต่างกันที่ในป้ายชื่อนั้นจะบ่งบอกอะไรหลายอย่างชัดยิ่งขึ้น
และยัดเยียดสถานภาพทางสังคมใส่ไว้มาให้เป็นของแถมอีกด้วย
ระบบทุนนิยมคัดสรรผู้คนและแหล่งทรัพยากรออกจากกัน
ด้วยเกมการแข่งขันที่โบยตีผู้เล่นอย่างโหดร้ายเลือดเย็น
และเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เราต่างสนุกสนานอยู่ในเกมนั้น
by Left-Hander
SHARE

Comments