บทที่ 5  การผลิตเอกสาร เพื่อประชาสัมพันธ์
    ลักษณะเอกสาร
     1. เอกสาร ประเภทหนังสือพิมพ์
     2. เอกสาร ประเภทหนังสือเล่ม
     3. เอกสาร ประเภทวารสาร
     4. เอกสาร ประเภทนิตยสาร
    การผลิตเอกสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์
     1. การประชาสัมพันธ์ เพื่อความเข้าใจ
     2. การประชาสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด
     3. การประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการตลาด
     4. การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพพจน์
SHARE
Writer
Watt-Tha-Na
Writer
นักวิชาการอิสระ นักกวีตำนาน และนักเขียนบทความอิสระ.

Comments