ปลาบนฟ้า ดาวในน้ำ
ในขณะที่มีปลาอยากแหวกว่ายอยู่บนฟ้า แต่ก็มีดาวดวงหนึ่งที่อยากลงไปอยู่ในน้ำ

ปลาบนฟ้า และ ดาวในน้ำ
เป็นคำแทนของความรักที่ไม่มีทางสมหวัง
ต่อให้พยายามมากแค่ไหนก็ตาม
หลงรักคนที่ไม่อาจเอื้อมถึง

เป็นดาวที่หลงรักสายน้ำ
และเป็นปลาที่หลงรักท้องฟ้า

ปลาทำได้แค่ชมเชยท้องฟ้า
และดาวก็ทำได้แค่มองสายน้ำ

เป็นความรักรูปแบบหนึ่ง
ที่ทำได้แค่มอง
แต่ไม่อาจครอบครองได้
ทั้งสวยงามและเจ็บปวด :)

SHARE
Writer
Samunya
reader writer
I'm Samunya

Comments