ชีวิตในโรงเรียนกับการโดนBully
            ชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาณที่ต้องทนกับการโดนbully จากเพื่อนร่วมชั้น ในสายตาผู้ใหญ่มันคือการแกล้งกันเล่นๆ แต่ในความคิดของเด็ก มันคือความทุกข์ทรมาณไม่่มีทางออก

          คนส่วนใหญ่คิดว่าชีวิตในรั่วโรงเรียนคือชีวิตที่สนุกสนานอยู่กับเพื่อน ไม่ต้องทำงานหาเงิน มีชีวิตอิสระ มีหน้าที่แค่เรียนหนังสือ แต่ในความเป็นจริงมีเด็กหลายคนที่ต้องทนทุกข์ทรมาณจากการโดนแกล้ง ในสังคมเด็กๆมีการแบ่งชนชั่น กลั่นแกล้ง ทำร้าย โดยไม่มีใครมาห้ามหรือลงโทษ 

เด็กส่่่วนใหญ่ที่ถูกbullyจะกลายมาเป็นผู้ใหญ่มีอคติต่อสังคมปัญหานี้ไม่เคยมีการแก้ไข เพราะการแบ่งชนชั่นเป็นสัญชาติญาณดิบของมนุษย์ 

                 น่าแปลกที่เด็กที่่่่่่่่่่่่เป็็็็็็นคนbullyกลับมีอนาคตที่สดใส แต่คนที่โดนbullyกลับต้้้้้้องทนทุกข์ทรมาณจนโต บางคนถึงขั้นพยายามฆ่าตัวตาย การย้ายโรงเรียนเหมือนเป็นทางออกสำหรับเด็ก แต่ในความ็นจริงมันคือการไขปัญหาที่เรียกได้ว่าแย่ที่สุดเพราะปัญหาหลักๆไม่ได้อยู่ที่โรงเรียน แต่อยู่ที่เด็ก 
เพราะเด็กไม่ขัดขื่นต่อการกระทำของฝ่ายตรงข้าม
กว่าที่เด็กจะทำได้มันก็สายไปเสียแล้ว จนสุดท้ายก็ต้องมากลายเป็นทาสของสังคมในวัยเด็ก

SHARE

Comments