ความพยายาม
การได้ลองพยายามทำบางอย่าง
แล้วผลสุดท้ายไม่เป็นตามที่หวัง
แต่เชื่อเถอะว่ามัน--ไม่ไร้ค่า--

แม้ในความเป็นไปได้
จะมีค่าเท่ากับ1ใน100
ก็จงยืนยันในความพยายาม

แม้ความเป็นไปได้มีแค่เปอร์เซนต์เดียว
ก็จงทำทุกทาง...
ให้เปอร์เซนต์แห่งความเป็นไปได้มันเพิ่มพูน

ถ้าไม่ลงมือทำอะไรเลย
คำตอบก็มีอยู่ข้อเดียว
และคุณค่าเท่ากับศูนย์

ถ้าไม่ลงมือทำอะไรเลย
มันอาจไม่เหนื่อยเพิ่มขึ้นก็จริง
แต่มันก็ย่ำ--อยู่ที่เดิม--

รัน #จักรวาลเคียงข้างเรา
Find Your Happy: An Inspirational Guide to Loving Life.
SHARE
Written in this book
Life
Writer
RunWrite
Writer
เราต่างเติบโตขึ้น และมีเรื่องเล่ามากขึ้น

Comments