ปัจจุบันขณะ


อย่าเสียดายเวลาที่ผ่านไป
ผ่านแล้วก็คือผ่านไปเท่านั้น
สิ่งที่จบไปแล้วคืออดีต เป็นเพียงแค่วานวัน
เราเอามันกลับคืนมาไม่ได้
และไม่มีใครทำได้เช่นกัน

จงยอมรับและขอบคุณอดีต
หากผิดพลาดนั่นถือเป็นบทเรียนชีวิต
ปล่อยวางบางสิ่งและจงทำความเข้าใจ
ชีวิตต้องมุ่งไป ไม่อาจหวนคืน

อนุญาติให้อดีตเป็นครูสอนชีวิต
แต่ไม่ใช่มาลิขิตทุกสิ่งที่คุณหวัง
เราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้
แต่เราสร้างชีวิตใหม่ในวันพรุ่งนี้ได้ทันที
แค่เริ่มจากตอนนี้...วินาทีนี้

ใช้ชีวิตให้อยู่ในปัจจุบันขณะ
ความสุขที่แท้อยู่ที่ปัจจุบันเท่านั้น
อย่ายึดติดอดีต อย่ากังวลอนาคต
ถ้าเรามัวแต่เอาใจไปผูกไว้ที่ช่วงเวลาอื่น
เราจะสูญเสียเวลาในการทำสิ่งดีๆในวินาทีนี้...ไปทันที

ณ ปัจจุบันขณะเช่นนี้
คือเวลาของเราจริงๆเท่านั้น
อย่ารอเวลา อย่าลังเลกังวล
เมื่อคิดถึงสิ่งใดจงเริ่มทำทันที
อย่ารอให้พร้อมก่อนถึงจะเริ่มได้
เพราะถ้ามัวแต่รอ..เราจะไม่มีวันที่พร้อมจริงๆ


รัน #จักรวาลเคียงข้างเรา
The Universe be with us💫
SHARE
Written in this book
Life
Writer
RunWrite
Writer
เราต่างเติบโตขึ้น และมีเรื่องเล่ามากขึ้น

Comments

RunWrite
4 months ago
เริ่มต้นเส้นทางหลากหลายเพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว✌✌
Reply