ขออนุญาต​ เสนอค่ะ🖐️
        ประเทศไทย​กับความหวังเจริญอันริบหรี่​ ของผู้โยงริบบิ้นเล่นการเมืองไม่ห่วงประเทศ ผ่านนโยบายสวยงามที่หลอกลวง เราจะพยายามไม่วิจารณ์ความเห็นใคร แต่เราขอเสนอความเห็นเรา
1. ตั้งครรภ์​แล้วรับเงิน เข้าใจว่า อยากกระตุ้นการเพิ่มจำนวนประชากร แต่ปัญหา​ที่คนเขาไม่แต่งงานและมีลูก​กัน เพราะคนเขาไม่พร้อมทางสังคม เศรษฐกิจ​ ความเลื่อมล้ำการศึกษาอย่างรุนแรงขึ้นต่างหาก ถ้าให้เงินสนับสนุนการตั้งครรภ์​ ประชากรเพิ่ม แต่คุณภาพ​ของเด็กเหล่านั้นจะดีได้ใช่ไหม? เพราะคนสามารถ​สร้างและทำลายได้มากที่สุด ดังนั้นเราว่า นโยบายนี้ไม่ควรมี นอกจากปรับเป็น ผู้มีรายได้น้อยฝากครรภ์ เข้ารับการอบรมเลี้ยงลูกฟรี อันนี้เห็นด้วย
2. การศึกษา​ ควรปฏฺิรูป​การศึกษา​ใหม่ เงินสนับสนุนด้านการศึกษา​เยอะ แต่ไม่ถึงผู้ทำวิจัย โครงการพัฒนา​ในโรงเรียนอย่างแท้จริง เลิกคอรัปชั่น​ แล้วช่วยกันสร้างชาติเถอะ เงินเดือนไม่พอหรือใจรั่วต้องการไม่สุด ไม่ใช่มุ่งแต่สาขาใด สาขาหนึ่ง แต่พัฒนาทุกสาขา งานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แปรรูป​ข้าว ยางพารา พืชผลเกษตร ผลิตไบโอดีเซล​ให้ขายได้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง จดลิขสิทธิ์​ เราได้เปรียบมีพืชผักผลไม้เยอะ แต่ไม่ใช่ประโยชน์ เพราะมัวแต่โกงกินหากำไรให้ตัวเองกัน การศึกษา​พวกศิลปะ มีการจัดการแสดงประกวดของเด็กนักเรียนและนักศึึกษ​า ตามห้างสรรพสินค้า​หรือสถานที่ท่องเที่ยวจริง สำหรับสาขาดีไซน์​เนอร์​ การแสดง ดนตรี กีฬา มีเวทีสำหรับเด็กในใจกลางกรุงเทพฯ ให้แต่ละโรงเรียนได้ส่งเด็กเข้าร่วม หรือช่วงวันเสาร์อาทิตย์ให้เด็กลงทะเบียนขอขึ้นเวทีเอง
          เชื่อม ปวช. ปวส. ให้เข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกแห่ง โดยเรียนต่ออีก 2 ปี โดยสามารถใช้ใบผ่านงานที่ตัวเองเคยทำได้ เพราะพวกเรียนจบปวส.ที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ทำงานเก่งกว่าและมีความคิด​เป็น​ผู้​ใหญ่​ ปรับตัวได้ดีมากกว่า ดังนั้นเราจะได้ทั้งนักบริหารและปฏิบัติ จะทำให้ทุกมหาวิทยาลัยไม่ต้องปิดตัวเพราะไม่มีนักเรียน และการเรียนสมัยใหม่ต้องทันสมัย อิงหลักการตลาดและโลกอนาคต
          ครูควรจบครูโดยตรงเป็นสิ่งที่ดี แต่เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้สนใจเป็นครู คือ รับผู้ที่เรียนจบเอกเฉพาะ โดยเกรดเฉลี่ย​ 3.00 ขึ้นไป​ เพราะเด็ก​พวกนี้สามารถนำเกรดยื่นขอทุนได้ แต่ถ้าจะเป็นครูต้องเรียนจิตวิทยาหรือหลักสูตร​เกี่ยวข้องกับการเป็นครูต่อ 2 ปี และฝึกสอน 1 ปี ถึงจะได้สอบบรรจุวิชาชีพครู และแม้จบครูปริญญาตรี​การสอบบรรจุครูทุกคนต้องผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา ผ่านการสร้างสถานการณ์จริง และเลือกจากเด็กในห้องทดลองนั่น รวมกับคณะกรรมการที่ประเมินผ่านคลิปวีดิโอที่ทางโรงเรียน​ต่างๆ แอบถ่ายพฤติกรรม​ครู เพื่อให้ได้ครูที่เก่งวิชาการและเข้าใจเด็กอย่างแท้จริง ลดงานครูผู้สอน โดยมีครูผู้ช่วยเป็นธุรการในการทำเอกสาร เสนอโครงการ ประชุมแทนครูผู้สอน โดยบุคลิกครูผู้ช่วยคือเข้าใจระบบการศึกษาและเด็ก แต่ไม่เก่งทำงานกับคน
          โรงเรียน ไม่ว่าโรงเรียนเล็กหรือใหญ่ ห้องสายไหนก็ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน ไม่สนับสนุนให้ยุบโรงเรียน แต่ควรสร้างเครือข่าย​โรงเรียน ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ คอนฟาเลนท์เป็นสิ่งที่ดี ให้เด็กนอกห้องและในห้องได้เจอกัน ผ่านจอทีวี ถามตอบตรงนั้นเลย ครูมี 2 คนต่อห้องในโรงเรียนหลัก สนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้อยู่พื้นที่ห่างไกลและยากจน ต่อมาคือ การแบ่งห้องครูทุกคนต้องเข้มงวดในการสอน โดยมีการลงชื่อครูเข้าห้องเรียนทุกคาบ และประเมินพฤติกรรม​ครูผู้สอนตรงนั้นด้วย ผลงานของเด็กคือผลงานของครู แต่ไม่ได้วัดที่ความสำเร็จ​ของเด็ก แต่วัดที่การบ่มเพาะและช่วงเวลาพัฒนาเด็ก ครูจะได้ใส่ใจในพรสวรรค์ของเด็กทุกคน
        เด็กที่ครอบครัวรายได้น้อยได้เรียนฟรีถึง ม.3 แต่การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​อยู่​ที่ ม.6 ดังนั้นเด็กที่ทางบ้านรายได้น้อยแต่สนใจการศึกษา​ต้องสอบชิงทุนเข้าม.ปลายในโรงเรียน​ต่างๆ หากได้ทุนก็เรียนฟรีตลอด ม.ปลาย หรือสายอาชีวะก็เช่นกัน เป็นการคัดเด็กที่ต้องการศึกษา​จริงๆ และยกเลิกการสอบแข่งขันเข้า ม.1 ของเด็ก แต่อาศัยความเร็วของผู้ปกครองในการสมัครเรียนในโรงเรียน​นั่นๆ และใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาในการแบ่งห้องเรียนให้กับเด็ก ส่วนเด็กที่ต้องการย้ายห้องให้สัมภาษณ์เด็กเป็นกรณี เมื่อขึ้น ม.3 ให้ใช้แบบทดสอบจิตวิทยาและความถนัด พร้อมให้เด็กลิสต์วิชาที่ชอบ 3 อันดับแรก ในการเลือกห้อง เด็กที่ต้องการย้ายห้องให้สอบวิชาการเพื่อไปในห้องนั้นๆ ส่วนภาคปวช. และ ปวส. ใช้แบบทดสอบจิตวิทยา ความถนัด และสัมภาษณ์​แรงจูงใจ​ที่เลือกเรียน และเรียนเฉพาะทาง ร่วมมือกับเอกชนให้เด็กทดลองทำงานจริงในสายที่เรียนมา หรือมีวิทยากรเก่งๆ ในสายงานนั้นมาสอน ให้โจทย์ และตรวจงาน เพื่อสะสมเป็นผลงานยื่นมหาวิทยาลัย​หรือสมัครงาน ส่วนการเข้ามหาวิทยาลัยต้องสอบวิชาการถูกแล้ว ส่วนจิตวิทยา​ไม่ต้องแล้ว เพื่อให้เด็กได้ตัดสินใจเองว่าจะเดินทางชีวิตแบบไหน เพราะตอนนั้น เขาโตพอจะหาข้อมูล​และให้เหตุผล​กับครอบครัว
        ผู้ปกครอง สื่อต้องช่วยเสนอความสำเร็จ​ของคนที่ประสบความสำเร็จ​หลายๆด้าน เลิกค่านิยม​เด็กวิทย์คณิตเก่ง คนเก่งคือหมอ แต่ให้มองทุกอาชีพมีความเก่ง หากลูกไปให้สุด และได้รับแรงสนับสนุนจากพ่อแม่ หากมีผลงานจะได้รับทุนการศึกษา​จากรัฐ 

3. พัฒนา​เศรษฐกิจ​ ไม่ใช่ให้เงิน แต่สนับสนุนอาชีพ พัฒนา​อาชีพในแขนงต่างๆ โดยสนใจในเรื่องลิขสิทธิ์​มากขึ้น พัฒนางานวิจัย​เกษตรกรรมเชิงพาณิชย์​ เศรษฐกิจ​ไทยจะได้ไม่ต้องพึ่งสิ่งแวดล้อม​และธรรมชาติ​หรือฤดูกาลเยอะ จะได้พัฒนาเร็วขึ้น ใช้ผลผลิตการเกษตรให้เป็นประโยชน์​ ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ใช้ทดแทนพลังงานน้ำมันหรือไอน้ำ สร้างแหล่งเชื้อเพลิง​แนวใหม่ใช้ในประเทศและส่งออก  เน้นการแปรรูป มูลค่าผลผลิตการเกษตร ใน SME ที่มีโครงการที่แปลกใหม่ สนับสนุนธุรกิจ Start up หรือ แม่ค้าออนไลน์ โดยเพิ่มงานวิจัย Blockchain Big data plate form โดยหากธุรกิจใดที่ทำเกี่ยวข้องกับสิ่งพวกนี้ จะได้ลดภาษี เพื่อเป็นการระดมผู้คิดค้นเทคโนโลยี​และนวัตกรรมภายในประเทศ วิเคราะห์ตลาดในประเทศ​ได้แม่นยำขึ้น และให้ข้อมูลบางส่วนไม่รั่วไหลไปต่างชาติ​ เพราะอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์กำลังมีการเปลี่ยนแปลง และสามารถเชื่อมโลก สะสมข้อมูลได้มาก เป็นแหล่งในการวิเคราะห์ประเทศ​ได้ดี ควรมีผลิตภัณฑ์​คอมพิวเตอร์ เซฟเวอร์ หรือฐานข้อมูลเป็นของตัวเอง อุตสาหกรรม​สื่อ ภาพยนตร์ เชื่อมโลกโซเชียล​ขึ้นทีวี คือหารายการสร้างสรรค์โลกโซเชียล​ ขยายสู่ทีวี ภาพยนตร์ มีการสนับสนุนการประกวด วงดนตรีแยกตามประเภท T-POP T-Rock ลูกทุ่ง ลูกกรุง ภาพยนตร์ แบ่งตามคอมมาดี้ โรแมนติก ชีวิต เพื่อให้วงการบันเทิงเกิดการแข่งขัน หาช่องทางทำสื่อที่แตกต่าง ในแต่ละประเภทที่ชัดเจน กระทรวงท่องเที่ยว วัฒนธรรม​ ร่วมมือกับสื่อในการทำละคร ภาพยนตร์กระตุ้นการท่องเที่ยว แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม​ ส่วนวัฒนธรรมต้องเลิกเก็บบนหิ้งคือการรักษา นักแสดงบางคนรำเป็น เล่นดนตรีไทยได้ ทำให้เขาเป็นเอกลักษณ์​ ไปที่ไหนได้โชว์ความสามารถ จนคนซึมซับว่า ของไทยไม่ได้ล้าหลัง แต่ที่มันล้าหลัง เพราะคนไทยอนุรักษ์​ไว้บนหิ้ง แตะต้องไม่ได้ กลัวมันถูกทำลาย แต่การเก็บไว้ทำให้มันถูกลืม กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รวมถึงเอกชน จับมือกันสร้างแฟชั่นชุดไทย ที่ไม่ใช่ใส่แค่วันพิเศษนานปีทีหน แต่ใส่กันเดือนละครั้งโดยสมัครใจ แต่ถ้าใส่จะได้ส่วนลดค่าเที่ยว ค่าโดยสาร ค่าอาหาร หรือค่าเข้าชมต่างๆ เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่จะต้องสร้างสรรค์ผลงานเสื้อผ้าไทยสไตล์ใหม่ รองรับเทศกาล ปล่อยของ ทุกเดือน
จุดได้เปรียบที่ไทยจะสร้างความ Unique ในโลกได้คือ ความเสรีภาพที่เป็นชาตินิยม ถ้าเราไปในทางนั้นคือ เดินไปข้างหน้าเพื่อพัฒนา​สิ่งที่อยู่ข้างหลัง เพียงแต่ตอนนี้เราเสรีรับของชาติอื่น ไม่มีเอกลักษณ์​เป็นของตัวเองนอกจาก คนใจดี สบายๆ อาหารอร่อย แต่เราดึงจุดนั่นมาไม่เด่นพอ          เพราะที่ศึกษาคนชอบไปญี่ปุ่นหรือเกาหลี นอกจากธรรมชาติ ความที่ใกล้กว่ายุโรป กระแส Jpop Kpop ซีรีย์ ส่วนหนึ่งเพราะเขามีวัฒนธรรม​ มีเรื่องเล่า มีความเป็นชาตินิยม แต่คนชอบ​ไปยุโรป เพราะศิลปะสวยงาม ผสมผสาน มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ ซึ่งประเทศไทยคล้ายกับตะวันตก แต่ควรที่จะใส่ใจในสิ่งที่เป็นไทยและแสดงให้ต่างชาติเห็นมากยิ่งขึ้น
         เน้นการอนุรักษ์​สิ่งแวดล้อม​ และธรรมชาติให้ยั่งยืน เพราะรายได้ไทยมาจากการท่องเที่ยว ดังนั้นจัดการเมืองให้สะอาด แก้ปัญหา​รถติด 
4. สาธารณ​สุข ไม่ควรยกเลิกบัตรทองสำหรับคนมีรายได้น้อย เพื่อเขาจะได้มีสิทธิ์​ในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ให้หมอ พยาบาล เภสัช รวมถึงเวชทะเบียนในโรงพยาบาลมีวันลาพักร้อนมากกว่า 7 วัน หยุดมากกว่า 13 วันต่อปี เพื่อชดเชยกับการต้องเข้าเวร หมุนกะ รักษาสุขภาพจิต ทุกคนในประเทศควรได้รับการตรวจร่างกายทุกปี ในกรณีที่มีรายได้น้อย เพราะคนพวกนี้อาจอดอยาก ขาดแคลนอาหาร ครอบครัวที่มีผู้พิการ สามารถยื่นบัตรผู้พิการที่ดูอยู่ให้กับบริษัท เพื่อขอหยุดหรือทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น โดยเวลาที่ผู้ดูแลผู้พิการขาดไป สามารถ​ใช้ลดหย่อนภาษีในบริษัท​ได้ ผู้พิการทางด้านร่างกายต่างๆ ได้รับการส่งเสริมทางด้านอาชีพ เปิดสถาบันพวกพวกเขา นำเรื่องราวพวกเขาถ่ายทอดสู่้คน ให้เข้าใจกันมากขึ้น


ตันแหละ นึกไม่ออกแล้ว
         ยังไงได้แต่หวังว่า ประเทศไทย​คงไม่ประสบปัญหา​ คอรัปชั่นมากขึ้น ว่างงานมากขึ้น เงินเฟ้อกระจาย

รักชาติอย่าม็อปเลย เพราะม็อปแล้วก็ได้คำตอบเดิม ดังนั้นอยู่ในกลไกประชาธิปไตยจนถึงที่สุดก่อน 
SHARE
Written in this book
แค่ความคิด
เมื่อคิดได้ แล้วคันมือ จึงขอเขียนหน่อยแล้วกัน
Writer
memmew
People
แค่คนหนึ่งคิดเขียน

Comments