โรคเอาแต่.. “ให้”
โรคเอาแต่..."ให้"


บางครั้ง คนเอาแต่"ให้"
กับคนเอาแต่ใจ ก็คล้ายกันนะ


การให้ เพราะขาด
เพื่อต้องการเติมเต็มอะไรบางอย่างให้ตัวเอง
บางครั้ง
การให้ เพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับ
การให้ เพื่อต้องการเป็นที่รัก
การให้ เพื่อหวังว่าเขาจะตอบแทนกลับมา
การให้ เพื่อที่ตนเองจะได้รู้สึกดี
การให้ เพื่อยกระดับอัตตา
การให้ เพื่อจะได้รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง


การให้ ที่ทำเพื่อตนเอง ไม่เรียกว่าการให้
แต่เป็น"การร้องขอ" ที่ไม่มีวันได้รับ

การให้ที่ไม่ได้แคร์เลยว่าผู้รับจะต้องการหรือป่าว
คล้ายคนเอาแต่ใจนะ
การให้ที่ทำให้ผู้รับ..ลำบากใจ
การให้ที่ทำให้ผู้รับ..รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ
การให้ที่ทำให้ผู้รับ..ดูไร้ศักดิ์ศรี
การให้ที่ทำให้ผู้รับ..รู้สึกต่ำต้อย ด่อยค่า
การให้ที่ทำให้ผู้รับ..ไม่อาจทนแทนคืนได้
การให้ที่ทำให้ผู้รับ..รู้สึกติดค้างในใจ
การให้ที่ทำให้ผู้รับ..รู้สึกต้องพึ่งพา
การให้ที่ทำให้ผู้รับ..เป็นคนที่แย่ลง
การให้ที่ทำให้ผู้รับ..ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ
การให้ที่ทำให้ผู้รับ..ถูกลดความความสำคัญ
การให้ที่...ทำร้ายผู้รับ

ควร "ให้" ในสิ่งที่ผู้รับ "ต้องการ"
โดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนSHARE

Comments