" Start  "
จุดเริ่มต้นในแต่ละวันของแต่ละคนต่างกัน 
    บางคนอาจจะเริ่มเช้ามืดกว่าใคร...
 ในขณะที่บางคนยังคงหลับไหลอยู่กับห้วงเวลาพักผ่อน

จุดเริ่มต้นของคนเราไม่เท่ากัน แต่ที่สำคัญคือ ทุกคนมีจุดเริ่มต้นของตัวเอง
เริ่มต้นในเวลาที่เราพร้อมและเต็มที่ไปกับมัน ชาร์ตพลังตัวเองให้เต็มที่
     " ตลอด 24 ชั่วโมงของวัน ต้องมีสักนาทีที่เป็นเรื่องดีดี "

SHARE
Writer
Buddy678
ฺEvery thing is good
แค่อยากจะเก็บเรื่องราวในแต่ละวันลงไว้ใน Blog เผื่อวันข้าวหน้าอาจจะลืมไปบ้าง แต่ก็ยังมี Time Machine ย้อนกลับมาได้

Comments