2. ไม่มีสิ่งใด ผิด หรือ ถูกต้อง 100%


โลกของเรามีหลายด้านเสมอ
เราไม่อาจตัดสินสิ่งที่ถูกหรือผิดจากแค่มุมมองหรือสังคมของเรา
ความเห็นที่แตกต่าง มุมมองที่แตกต่าง สร้างผลลัพธ์ที่ต่างกัน
ในสิ่งเดียวกันบางคนอาจมองว่าดี บางคนอาจมองว่าเป็นสิ่งที่ผิด
เพราะความจริงมีมากกว่าที่เราคนเดียวจะมองเห็นได้ครอบคลุม
ดังนั้น ไม่ควรหัวเราะเยาะความคิดของผู้อื่น
จงเก็บมันมาขบคิด ว่าเหตุใดเขาจึงมองแตกต่างจากเราและลองมองในมุมที่เขาเป็นอยู่บ้าง
บางทีเราอาจเข้าใจอะไรมากขึ้นก็ได้

สังคมมักสร้างบรรทัดฐานว่าสิ่งนี้ต้องถูก สิ่งนั้นต้องผิดเป็นแบบนั้นเสมอ
แต่เราเองต่างหาก ที่เรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกหรือผิด 100%
ทุกอย่างมีหลายด้าน และนำส่วนดีๆเข้ามาปรับใช้ในชีวิต

ครั้งหนึ่ง คุณอาจเคยคิดว่า คุณทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว อย่างน้อยคุณก็อาจทำได้ถูกต้องแล้วในตอนนั้น
เมื่อเวลาผ่านไป เวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนสิ่งที่คุณเคยเชื่อในอดีต อาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบัน
ความเป็นจริงนั้น มีอยู่ตลอดในตัวของมันอยู่แล้ว เพียงแต่เราไม่ได้ค้นพบ แล้วไม่ได้เจอในช่วงเวลานั้นเท่านั้นเอง
บางคนอาจได้รู้ความจริง แต่บางคนก็อาจไม่ได้รู้ ตลอดชีวิตของพวกเขา

คนเรา มองความจริงจากมุมมองจากจุดที่เรายืนเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อมุมมองเปลี่ยนไป ความจริงที่เราเห็นอาจไม่เหมือนเดิมก็ได้

ทุกคนมีเหตุผลในตัวเองที่เลือกจะทำหรือเลือกไม่ทำอะไร
จงเชื่อมั่นในตนเอง และเป็นตัวของคุณเอง
อย่าตัดสินใครเพียงเพราะคุณเห็นต่าง
เพราะคุณแค่ไม่ได้ยืนอยู่จุดเดียวกับเขาเท่านั้นเอง

จงเข้าใจ เปิดใจ และรับฟัง
SHARE
Written in this book
บันทึกจากตัวฉัน
ถ้าทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น แม้จะเพียงเล็กน้อย ฉันก็จะทำ
Writer
littlenalin
little girl
เด็กผู้หญิงตัวเล็กบนโลกกว้างใหญ่

Comments