เสียงฟ้าร้องไม่อาจรับรองการมาของฝน
ไม่ใช่ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง แล้วฝนจะตก
อย่างวันนี้ก็มีบรรยากาศอึมครึมให้ได้เห็น และมีเสียงฟ้าร้องให้ได้ยิน

แต่มันก็ไม่ทำให้เราเชื่อว่าฝนจะตกจริงๆ

เสียงฟ้าร้องไม่อาจรับรองการมาของสายฝนได้อีกแล้ว

และเราเรียนรู้เรื่องนี้จากประสบการณ์

ทำให้นึกถึงท่อนนี้ของเพลงนี้

บางคราว ชีวิตก็ยากเกินเดาอะไร บ่อยครั้ง เรื่องที่ไม่เข้าใจ ก็พัดเข้ามา

เสียงฟ้าร้องหลอกๆ ที่ทำให้คนที่คิดถึงสายฝนหลงดีใจอยู่พักหนึ่ง...

...คงเหมือนคำพูดบางคำจากคนบางคน ที่อาจทำให้ใครอีกคนแอบมีความหวัง

แต่แล้วมันก็ไม่จริง
I wish you didn't tell me you liked me and then left.


SHARE
Written in this book
all that I am feeling
Writer
PjMunin
admirer
🙄still an amateur at way too many things in life 😌a work in progress ☺️an admirer

Comments