คำอุปมาเรื่องสวนองุ่นและคนเช่า
คำอุปมาเรื่องสวนองุ่นและคนเช่า

มาระโก (12:1-12)

1 พระองค์จึงตรัสแก่เขาเป็นคำอุปมาว่า "ยังมีชายคนหนึ่งได้ทำสวนองุ่น แล้วล้อมรั้วไว้รอบ เขาได้สกัดบ่อเก็บน้ำองุ่น และสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่า แล้วก็ไปต่างประเทศเสีย

2 ครั้นถึงฤดูผลองุ่น เขาจึงใช้บ่าวคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนนั้น เพื่อจะได้รับส่วนผลองุ่นจากสวนของเขา

3 ฝ่ายคนเหล่านั้นก็จับบ่าวนั้นเฆี่ยนตี แล้วไล่ให้กลับไปมือเปล่า

4 อีกครั้งหนึ่งเจ้าของสวนใช้บ่าวอีกคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวน คนเช่าสวนนั้นก็ประทุษร้ายทำให้ศรีษะบ่าวนั้นแตก และทำการน่าอัปยศต่างๆ

5 ภายหลังเจ้าของใช้บ่าวไปอีกคนหนึ่ง เขาก็ฆ่าบ่าวนั้นเสีย แล้วยังใช้บ่าวไปอีกหลายคนเขาก็เฆี่ยนตีบ้าง ฆ่าเสียบ้าง

6 เจ้าของสวนยังมีอีกคนหนึ่งเป็นบุตรชายที่รัก จึงใช้บุตรนั้นไปเป็นครั้งที่สุด พูดว่า 'เขาคงจะเคารพบุตรของเรา'

7 แต่คนเช่าสวนพูดกันว่า 'คนนี้แหละเป็นทายาท ฆ่าเสียเถิด แล้วมรดกนั้นจะตกอยู่กับเรา'

8 เขาจึงพากันจับบุตรนั้นฆ่าเสีย และเอาศพทิ้งไว้นอกสวน

9 เจ้าของสวนจะทำประการใด ท่านก็จะมาฆ่าคนเช่าสวนเหล่านั้นเสีย แล้วจะเอาสวนองุ่นนั้นให้ผู้อื่นเช่า

10 ท่านทั้งหลายอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วมิใช่หรือซึ่งว่า
'ศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสีย
ยังได้เป็นศิลามุมเอกแล้ว

11 การนี้เป็นมาจากพระเจ้า
เป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ตาเรา'

12 ฝ่ายเขาจึงอยากจะจับพระองค์ แต่ว่าเขากลัวประชาชน ด้วยเขารู้อยู่ว่า พระองค์ได้ตรัสคำอุปมานี้กระทบพวกเขาเอง แล้วเขาก็ไปจากพระองค์

ขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าอวยพร เอเมน

#พระเจ้า #พระเยซูคริสต์ #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียน #คัมภีร์ไบเบิ้ล #พระคริสตธรรมคัมภีร์ #คำสอนของพระเยซู #ผู้รับใช้ที่ทรงเลือก #ไปสวรรค์เป็นเรื่องง่าย #จิตวิญญาณแห่งความรัก #อาณาจักรคริสเตียน
SHARE
Written in this book
คัมภีร์ไบเบิ้ล โดยมาระโก
ส่งเสริมการแพร่พระกิตติคุณของพระคริสต์ไปถึงมวลชน เพื่อในที่สุดคนทั้งปวงจะได้รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้า และรับพระองค์ไว้เป็นพระผู้ช่วยของตน โดยอาศัยความช่วยเหลือของบรรดาสหายที่เป็นคริสเตียน ร่วมกันแชร์เผยแพร่พระคริสตธรรมคัมภีร์ของพระเจ้า ที่จะประกาศออกไปนี้ พระคริสตธรรมคัมภีร์ มีเรื่องพระประสงค์ของพระเจ้า สภาวะของมนุษย์ ทางแห่งความรอด เคราะห์กรรมของคนบาป และความผาสุขของผู้ที่เชื่อถือ หลักธรรมก็บริสุทธิ์ผุดผ่อง คำสอนก็ผูกพัน ประวัติศาสตร์ก็เป็นความจริง ข้อตกลงไม่มีเปลี่ยนแปลง จงอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์จะได้เป็นคนฉลาด จงเชื่อถือเพื่อจะได้ความรอด จงประพฤติตามเพื่อจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่อง มีแสงสว่างที่จะนำทุกท่าน มีอาหารเพื่อค้ำชูทุกท่าน และมีคำเล้าโลมเพื่อให้ทุกท่านชื่นใจ พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นแผนที่ของผู้เดินทาง เป็นไม้เท้าของผู้แสวงบุญ เป็นเข็มทิศของผู้นำร่องทาง เป็นดาบของทหาร เป็นแผนผังของคริสเตียน เมืองบรมสุขกลับสู่สภาพเดิม เมืองสวรรค์เปิดกว้าง และปิดประตูนรก พระคริสต์เป็นหัวใจสำคัญ ท้องเรื่องก็เป็นของดีแก่ทุกคน สุดท้ายนำไปสู่พระสิริของพระเจ้า ควรจดจำไว้ให้เต็มสมอง ให้ครองจิตครองใจ ให้นำเท้า พระคริสตธรรมคำภีร์ที่จะแพร่ต่อจากนี้ จงอ่านอย่างช้าๆ อ่านบ่อยๆ อ่านด้วยใจอธิษฐาน พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นขุมทรัพย์ เป็นแดนสุขารมย์ เป็นย่านน้ำแห่งความพอใจประทานให้ชีวิตของทุกท่าน จะกางออกอีกในวันพิพากษาลงโทษ และจะให้คนจดจำไว้เป็นนิตย์ มีเรื่องความรับผิดชอบอันสูงส่ง จะให้รางวัลแก่ผู้ที่ขยันทำงาน คนใดดูหมิ่นเรื่องราวนี้ก็จะถูกปรับโทษ ขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าอวยพร เอเมน #พระเจ้า #พระเยซูคริสต์ #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียน #คัมภีร์ไบเบิ้ล #พระคริสตธรรมคัมภีร์ #คำสอนของพระเยซู #ผู้รับใช้ที่ทรงเลือก #ไปสวรรค์เป็นเรื่องง่าย #จิตวิญญาณแห่งความรัก #อาณาจักรคริสเตียน FB Fanpage : จิตวิญญาณแห่งความรัก FB Group : อาณาจักรคริสเตียน IG : christianmission Youtube : Christian Mission One
Writer
Christian
prophet
JESUS

Comments