หลงทาง
คนที่เคยทำตามความฝัน 
เห็นการสร้างสรรค์เป็นเรื่องสนุก 
เปี่ยมไปด้วยพลังและความมีชีวิตชีวา 
-จางหายไป-

เหลือไว้เพียงความกล้าที่เปราะบาง 
ความกลัวที่กัดกร่อนความคิด
จนชีวิตมีแต่ข้อจำกัด
.
แม้แต่ความสามารถหรือสิ่งที่เคยภาคภูมิใจก็ดูจะไร้ประโยชน์ 
เมื่ออยู่ไม่ถูกที่ ถูกเวลา
.
นี่เรากำลังทำอะไรอยู่ 
เรากำลังตามใคร 
เรากำลังจะตามเขาไปที่ไหน 
สงสัยจะถูกครอบงำ. 
SHARE

Comments