On Need
พูดถึงความต้องการ ผมกลับรู้สึกชอบมัน เพราะมันทำให้ผมไม่เคยหยุดนิ่ง มันเรียกร้องให้ผมกระทำการบางอย่างอยู่เสมอ 

มีอะไรบ้างที่ลงทุนลงแรงไปแล้วไม่รู้สึกเหนื่อย? คนไม่มีความต้องการไม่มีอยู่จริงหรอก ถึงมีอยู่จริงเขาผู้นั้นก็เหมือนคนที่ตายไปแล้ว 

เขาผู้นั้นจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร หากไร้ซึ่งความต้องการเสียแล้ว การที่คนเราอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป นั่นก็คือ ความต้องการอย่างหนึ่ง มิใช่หรือ?

นักบวชตัดสินใจออกจาริกเพื่อสิ่งใดกันเล่า หากมิใช่ต้องการหลุดพ้นหรือมีชีวิตที่เป็นสุขตามหลักความเชื่อทางศาสนาของตน

นักเขียนลงทุนลงแรงมือเขียนหนังสือแรมปีเพราะสิ่งใดเล่า หากมิใช่ต้องการสร้างผลงานที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คน ตามที่ตนใฝ่ฝัน หรืออุดมคติบางอย่างพวกเขายึดถือปฏิบัติ

นักธุรกิจลงทุนทำสร้างกิจการเพื่อสิ่งใดเล่า หากมิใช่ต้องการผลกำไรตอบแทนเพื่อสร้างความมั่งคั่งแก่ตนเองด้วยกิจการนั้น ๆ

คนเราทุกคนไม่ว่ายากดีมีจน ต้องดิ้นรนทำงานเพื่ออะไรเล่า หากมิใช่ต้องการหล่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว

ความบริสุทธิ์ผุดผ่องชนิดที่ปราศจากความต้องการ 100% มันมีด้วยหรือในโลกใบนี้

หรือมันเป็นแค่เพียงวาทกรรมใช้ยกตนขึ้นข่มคนอื่น หรือเพียงแค่การมอมเมาตัวเองไปวัน ๆ เท่านั้นเอง?...

SHARE
Writer
CPN
Read & Writing
ครูสอนฟิสิกส์ นัก (เรียน) เล่าเรื่อง ผู้พยายามสร้างเรื่องราว ผ่านเรื่องเล่า ที่เขาเล่าเอง

Comments