"การเป็นตัวเองมันไม่ง่าย แต่เราก็เป็นคนอื่นไม่ได้เหมือนกัน"
่จริงๆแล้วมนุษย์เกิดมาเพื่อเป็นตัวเอง หรือ แค่เหมือนคนอื่น ???


หลายคนคงเคยได้ยินกับคำที่ว่าร้อยพ่อพันธ์แม่จะให้เหมือนกันนั้นเป็นไปไม่ได้
แต่สังคมปัจจุบัน กำลังสร้างค่านิยม การเลียนแบบการดำรงชีวิต ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง ทั้งเรื่อง การเรียน การงาน อาชีพ การเงิน โดยเฉพาะเรื่องคู่ชีวิต


การสร้างค่านิยม การเลียนแบบการดำรงชีวิต มันได้เริ่มจากการปลูกฝังของหน่วยย่อยในสังคม เช่น สังคมภายนอก มาจากละคร ข่าวสาร จากสังคมโรงเรียน โดยคุณครูเป็นผู้ปลูกฝัง และจากสถาบันครอบครัว ซึ่งมีพ่อและแม่เป็นคนขับเคลื่อนค่านิยม


ซึ่งค่านิยมความรัก คือ หนึ่งในค่านิยมที่มีการปลูกฝังเป็นอันดับแรกๆ จากหน่วยย่อยในสังคม


แล้วความรักคืออะไร ??
แล้วใครเป็นคนนิยาม ??


จากการที่ได้ค้นคว้าหาข้อมูล จึงทำให้รู้ว่า
ความรักไม่ใช้ทฤษฏี แต่ความรักเป็นความรู้สึก ความรู้สึกที่จับต้องไม่ได้ ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนที่เราพบเห็นได้ แต่กลับจะรู้สึกกับบุคคลบางคน ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ความรัก อาจเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความผูกพันธ์


แต่ในอีกมุม กลับพบว่ามีความรักอีกด้านหนึ่งที่มนุษย์หลายคนต้องการ และโหยหา นั้นก็คือด้าน ชู้สาว คือความรักก่อเกิดจากความชอบ และผันตัวไปเป็น ความผูกพันธ์


สังคมไทยมีคู่รักหลายคู่ที่ประสบความสำเร็จในการครองรัก
แต่ก็มีหลายคู่เช่นกันที่ล้มเหลวในการครองรักเหมือนกัน


แล้วอะไรคือหลักเกณฑ์ในการครองคู่เพื่อให้ความรักนั้นมีความสุขและคงอยู่ยาวนาน ???


ซึ่งพระเกจิอาจาร์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า "ความรัก" เกิดขึ้นง่าย ก็ดับง่ายเช่นกัน หากจะดำรงให้คงอยู่ต่อไป จะต้องยึดหลักเกณฑ์ในการครองคู่ไว้ดังนี้
1.การถนอมน้ำใจกัน
2.การให้เกรียติซึ่งกันและกัน
3.การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน แม้เรื่องเล็กน้อย
4.การไว้ใจกันซึ่งกันและกัน
และ
5.คือการซื่อสัตย์
ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นพื้นฐานของการเป็นคู่รัก และต้องปฏิบัติต่อหน้าและลับหลัง


หลายคนคงเกิดความสงสัย ว่าเมื่อความรักคือความรู้สึก แล้วทำไมต้องมีหลักเกณฑ์ในการครองคู่


อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า
ร้อยพ่อพันธ์แม่จะให้เหมือนกันนั้นเป็นไปไม่ได้
คู่ชีวิตแต่ละคนมีที่มาต่างครอบครัว ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม หรือต่างภูมิภาค ต่างประเทศ จึงทำให้พื้นฐานการปลูกฝังการใช้ชีวิตแตกต่างกันออกไป


จึงทำให้มนุษย์ต้องมีกฏเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน ในการครองคู่กัน เพื่อให้ประสำความสำเร็จและมีความสุข ในแบบที่เราและคู่ชีวิตต้องการนั้นเอง


สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าการครองคู่ชีวิตจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า Model ที่เราเลือกเป็นแบบอย่างนั้นเป็นใคร แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราและคนของเรา ปรับตัวเข้าหากัน ยอมรับกันและกัน มีหลักเกณฑ์ในการครองคู่แบบไหนต่างหาก


เพราะฉะนั้นจงอย่าหวังจะเหมือนคนอื่น เพราะขนาดเราเป็นเรานั้นไม่ง่าย
แต่จะให้เราเหมือนคนอื่นมันก็ไม่ง่ายเหมือนกัน 
จงเป็นตัวของตัวเอง แล้วโลกจะเหวี่ยงคนที่เข้ากันมาให้คุณ 


SHARE
Written in this book
keep

Comments