พาหนะแห่งความฝัน •
บนถนนเส้นหนึ่งมีพาหนะแล่นไปมามากเกินกว่าจะนั่งนับ
แต่กลับมีพาหนะชนิดหนึ่งกำลังเคลื่อนตัวเพื่อทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า
นั่นหาใช่พาหนะธรรมดา
หากแต่เป็นพาหนะที่นำพาความฝันขึ้นไปยังจุดหมาย

ชีวิตที่มีชีวิตคือการได้ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อและหวังให้ความฝันเป็นความจริง
และสิ่งที่ขับเคลื่อนความฝันนั้นนอกจากจะต้องมีความเชื่อและความหวังแล้ว
ยังต้องใช้ความกล้าที่จะขับเคลื่อนชีวิต อดทนเมื่อชีวิตเจออุปสรรคและปัญหา
มุ่งมั่นและมานะมากเพียงพอที่จะทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เสมือนเป็นเชื้อเพลิงที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปยังจุดหมายปลายทางที่เราใฝ่ฝันเอาไว้

หากความฝันคือสิ่งสวยงามที่อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง
บนโลกแห่งสังคมนิยมที่ใช้ชีวิตบนเส้นทางที่คนในสังคมส่วนใหญ่ให้ความเห็นพ้องต้องกันว่า
สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมและควรทำ เมื่อทำแล้วจึงถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ
สภาพแวดล้อมนี้จึงช่วยผลักดันความฝันบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวของเรา
ให้สามารถขับเคลื่อนไปด้วยความเร็วที่สมควรจะเป็นตามปริมาณและคุณภาพของแหล่งเชื้อเพลิง
ขับเคลื่อนด้วยความเร็วที่ตั้งฉากกับแรงโน้มถ่วงของโลกในทิศทางขนานกับพื้นดิน
ความฝันจึงอยู่ไม่ไกลเกินกว่าการขับเคลื่อนพาหนะไปข้างหน้าตามแนวระนาบ

แต่ทว่า มีความฝันบางความฝันที่อยู่นอกโลกแห่งความจริง
เป็นความฝันที่ต้องขับเคลื่อนในทิศทางตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลก
สองเท้าของร่างกายที่มี กระโดดไปมาเพื่อหวังจะขึ้นพิชิตบางสิ่งที่อยู่บนฟ้ายามค่ำคืน
ที่ส่องแสงเป็นประกายวิบวับแวววาวชวนให้ขึ้นไปพบพาน
แต่กลับล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า
สองตาที่มองฟ้าหวังพิชิตบางสิ่งด้านบน แต่สองเท้านั้นก็ยังคงติดอยู่บนผืนดิน
เป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายจะสามารถยืดตัวเองให้สูงขึ้น สูงขึ้นและสูงขึ้นเพื่อให้ไปถึงบางสิ่งบนนั้น
วิธีเดียวที่จะทำได้คือการขับเคลื่อนตัวเองด้วยพาหนะ
และต้องเป็นพาหนะที่ต้องฝืนแรงโน้มถ่วงของโลก ฝืนความจริงที่คนส่วนใหญ่นิยม
ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่มากกว่าการเคลื่อนที่ด้วยพาหนะตามแนวระนาบ
ความกล้าที่จะขับเคลื่อนชีวิต อดทนเมื่อพบความผิดพลาด มุ่งมั่นและมานะที่จะต้องไปให้ถึงบนนั้น
เมื่อวันใดวันหนึ่งพาหนะชนิดนี้พร้อมทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า
เมื่อนั้นเชื้อเพลิงจะต้องมีมากพอที่จะหล่อเลี้ยงพาหนะให้สามารถขึ้นไปถึงบนนั้น
ไม่ใช่แค่การเตรียมเชื้อเพลิงเพื่อรองรับการทะยานพาหนะขึ้นเพียงเท่านั้น
แต่ยังคงต้องสำรองเชื้อเพลิงในวันที่พาหนะลอยลำอยู่ท่ามกลางอวกาศ
เพื่อไม่ให้ลอยเคว้งคว้างไปในห้วงอวกาศโดยไร้ซึ่งจุดหมาย
และเมื่อเป้าหมายที่เฝ้าใฝ่ฝันสมดั่งความหวังและความเชื่อแล้ว
นอกโลกแห่งความจริงที่ไม่มีใครปรารถนาเหมือนกันกับเรา
จะกลายเป็นโลกแห่งความจริงที่มีแต่คนปรารถนาที่จะขึ้นไปเพื่อพิชิตสิ่งที่อยู่ด้านบน.

สีคราม
8.05.19
SHARE
Writer
SeKraM
Writer
มุมมอง : ชีวิต : ขีดเขียน • Film photographer 🎞

Comments