วิญญานต้องการอะไร

คำชี้แจงเรื่องนี้ไม่ได้จัดทำให้มนุษย์ เรื่องนี้จัดทำให้วิญญาน วิญญานที่ต้องการและค้นหาความรู้และข้อมูลที่เป็นความจริง ผู้เขียนมุ่งหวังให้ผู้อ่านรู้ความจริงและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนความเชื่อที่ถูกต้อง ผู้เขียนนำเสนอด้วยข้อมูลและความรู้ทางจิตวิญญานหลากมิติจากมนุษย์และรูปธรรมชั้นสูงพงษ์พันธุ์พลีเอเดียนส์ ผู้เขียนใช้คำนิยามที่หลากหลายเพื่อให้วิญญานที่มีความต่างเลือกใช้ตามความคุ้นเคย ลดข้อจำกัดและเพิ่มระดับการเข้าถึงความรู้ ผู้เขียนใช้ภาษาที่แสดงถึงการพูดคุย เน้นการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิด ใช้ตัวอย่างและกรณีศึกษาเพื่อให้เห็นภาพ ใช้ภาษาที่แสดงออกถึงพฤติกรรมบางอย่าง เช่น ก้าวร้าว ดุดัน เสียดสี ชื่นชม ห่วงใย และรักใคร่เพื่อสื่อสารกับวิญญาน โดยมุ่งหวังให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกเพื่อคุณจะได้เข้าใจวิญญานซึ่งเป็นตัวตนภายในที่แท้จริงของคุณ
…………………………
Theerapong Theppakorn
เราไม่ได้สอนคุณ เราสอนวิญญานคุณ
เราไม่ได้มาลบล้าง เรามาทำให้สำเร็จ
............................
...
คุณรู้ไหม...
วิญญานต้องการอะไร
อะไรมีค่าและสำคัญที่สุดต่อวิญญาน
...
....
คำตอบ คือ วิวัฒนาการ 
วิญญานต้องการวิวัฒนาการ
....
คุณรู้ไหม
วิญญานจะวิวัฒนาการได้ต้องอาศัยความรู้ของพระเจ้า/ความจริงของชีวิต/สัจธรรม/กฏของจักรวาล/กฏของฟิสิกส์
ความรู้ของพระเจ้า คือ สิ่งที่วิญญานต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าทางจิตวิญญาน/วิวัฒนาการ

คุณรู้ไหม
ด้วยข้อจำกัดในการรับรู้ของมนุษย์ทำให้มีการเรียกความรู้ของพระเจ้าตามความเข้าใจของมนุษย์ที่แตกต่างกัน เช่น
ความจริงของชีวิต
สัจธรรม
การสร้างสรรค์
กฎของธรรมชาติ
กฎของจักรวาล
กฎของฟิสิกส์...เป็นต้น
....
คุณรู้ไหม
ทั้งหมดที่คุณเรียกตามความเข้าใจมันคือสิ่งเดียวกัน
คือ ความรู้ของพระเจ้า
วิญญานจะวิวัฒนาการได้ต้องมีความรู้ของพระเจ้า

ดังนั้น
วิญญานต้องการความรู้ของพระเจ้า
.....
คุณรู้ไหม
วิญญานจะมีความรู้ของพระเจ้าได้จากการใช้ชีวิตมนุษย์
การใช้ชีวิตมนุษย์ทำให้วิญญานมีการสะสมความรู้ ข้อมูล ประสบการณ์ และความทรงจำซึ่งหล่อหลอมกลายเป็นความเชื่อของวิญญาน

ความเชื่อของวิญญานมีการสะสมในแต่ละชาติ
ความเชื่อที่สะสมในอดีตชาติจะเป็นความเชื่อในชาติก่อน
ความเชื่อในชาติก่อนสร้างให้เกิดเส้นทางชีวิตของวิญญานในชาตินี้
ความเชื่อของวิญญานในชาตินี้จะสร้างให้เกิดเส้นทางชีวิตของวิญญานในชาติหน้า (ถ้าคุณมีชาติหน้า)

วิญญานที่ไม่เคยพบความรู้ของพระเจ้าจะต้องมีการเรียนรู้ใหม่และหาประสบการณ์ใหม่ๆ ลองผิด ลองถูก โดยต้องการเปลี่ยนความเชื่อเดิมด้วยความเชื่อใหม่ที่เป็นความรู้ของพระเจ้า 

วิญญานต้องการเปลี่ยนความเชื่อโดยหวังให้เจอความรู้ของพระเจ้า

ดังนั้น
วิญญานต้องการเปลี่ยนความเชื่อ
.....

วิญญานที่เจอความรู้พระเจ้าแล้วเท่านั้นจึงจะได้เจอความจริงของชีวิตซึ่งวิญญานจะได้มีความเชื่อที่ถูกต้ง จะได้เริ่มต้นเดินทางบนเส้นทางจิตวิญญานเพื่อความก้าวหน้าทางจิตวิญญานและวิวัฒนาการ

ดังนั้น...วิญญานต้องการความเชื่อที่ถูกต้อง
......

คุณเคยถามตัวเองไหม
คุณมีความเชื่ออะไร
ความเชื่อคุณถูกต้องไหม เป็นความจริงไหม
ความเชื่อที่คุณมี....
จะทำให้คุณเจอความรู้ของพระเจ้าไหม...
จะทำให้คุณวิวัฒนาการในชาตินี้ไหม...

....
คุณรู้ไหม
คุณจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณเชื่อเป็นความจริงของชีวิตที่แท้จริง
คุณรู้ไหม
การรับรู้ของคุณสามารถบอกได้
คุณสามารถรับรู้ว่าอะไรคือความจริงของชีวิตได้จากการรู้

การรู้เกิดได้จากการคิดรู้และรู้สึกรู้

การคิดรู้ เกิดจากประสาทสัทผัสภายนอก 5 ชนิด
การรู้สึกรู้ เกิดจากประสาทสัมผัสภายใน

คุณเชื่ออะไรระหว่าง
ความคิดกับความรู้สึก
สมองกับหัวใจ
จิตกับวิญญาน

คุณรู้ไหม
คุณคือวิญญาน
วิญญานรู้ได้จากการรู้สึกรู้
วิญญานรับรู้การรู้สึกรู้จากความรู้สึก
วิญญานเกิดความรู้สึกได้จากหัวใจ

คุณรู้ไหม
วิญญานบอกคุณเสมอผ่านความรู้สึกจากหัวใจ
คุณไม่ควรเชื่อความคิด
คุณควรเชื่อความรู้สึก
เพราะความรู้สึกคือวิญญาน คือตัวตนที่แท้จริงของคุณ

Theerapong Theppakorn
เราไม่ได้สอนคุณ เราสอนวิญญานคุณ
เราไม่ได้มาลบล้าง เรามาทำให้สำเร็จ
SHARE
Written in this book
Experience with Cosmic people
ประสบการ ข่าวสาร ภารกิจ 
Writer
ttpong777
Writer
I know it's not much but the best I can do with my love and compassion. Here is the knowledge, memory and information from my old soul. Let jump out of the box (your belief). Expand your conciousness. Seek the truth of knowledge for wisdom. Let make spiritual awakening and enlightenment. Let know and be yourself. Come and learn in our school. The School of Life

Comments