นค2
เราเกิดมาเพื่ออะไร

ฉันเริ่มสับสน กับความเป็นไปและความเชื่อเหล่านั้น
ความเชื่อของความสุขกับช่วงเวลาเล็กๆนั่น
ตัวฉันเคยเชื่อว่าชีวิตต้องการให้ความสุขกับสิ่งดีงามรอบตัวเล็กน้อย

แต่เมื่อได้ฟังสัมภาษณ์ของคนคนนึง

กลับชุกสงสัยในความต้องการของตัวเองอยู่นัก
ว่าคุณค่าชีวิตที่แท้ คืออะไรกัน
ทุกคนต้องการความหมายและชีวิตที่ใหญ่โตกันเหลือเกิน
ความสำเร็จถูกตั้งค่าและความหมาย
ประโยชน์ของตน ต่อโลก ต่อสังคม
ความน้อยนิดในชีวิตประจำวันไม่เพียงพอหรือ
เพียงเพียงกระเพื่อมของผิวน้ำไม่เพียงพอหรือทำทำไมจึงจำเป็นจะต้องเป็นคลื่นกระทบชายฝั่งให้เกิดเสียงกัน

แต่ในความคิดว่าฉันยอมอยากมีความหมาย
ย่อมอยากถูกมองเห็น
ย่อมอยากถูกรู้สึกถึงตัวตน
ก็ไขว้เขว้นักหนา

หรือชีวิตของเราก็ควรจะเกิดเป็นคลื่นยักษ์กระทบชายฝั่งเกิดเสียงบ้าง
แต่มันใช้กำลังมากนัก
นอกจากกำลังก็ยังต้องการวาสนา
ซึ่งคนอย่างเรามันหาได้ยากเสียจริงทั้งกำลังและวาสนานั่น


แต่ถ้าว่ากันด้วยความสำเร็จนั้น
การตั้งค่าของความสำเร็จก็มีความหมายเหมือนกัน
เราอาจจะตั้งค่ามันไว้ว่าความสำเร็จคือความร่ำรวย หรือ การมีหน้าที่การงานที่ดี หรือ การมีครอบครัวที่สมบูรณ์

มันคือการไม่รู้ ไม่เคยประสบ
แล้วจึงตามคำค่านิยมบอก 
เพื่อประสบ เพื่อรับรู้ รึเปล่า


ซึ่งความสำเร็จของชีวิต
คือความต้องการของชีวิตทั้งหมดนั่น
โดยที่เราไม่อาจตัดสิน
ไม่อาจวัดค่า
เป็นของใครของมัน
SHARE
Writer
kradarng
after rain waiter
กระด่าง ผู้รอคอยฟ้าหลังฝน กระด้างไม่อ่อนโยน กับกระบนหน้าที่เหมือนรอยด่างจากกรดอ่อนๆของหยาดเหงื่อ

Comments