ว่าด้วยเรื่องรักนี้เร็วหรือช้า
เจ้าสิ่งนี้ 'รัก' ไม่แน้นอนสุดสิ่งในด้ายความหมาย ความรู้สึก แม้กระทั้งเวลา

บทความนี้จะกล่าวถึงด้านเวลาหากมี 'รัก' เเล้วใช้เท่าไหร่ถึงจะพอ

นักจิตวิทยากลุ่มหนึ่งกล่าวเรื่องนี้เอาไว้ว่า

'รัก หลง แยกไม่ยาก 'รัก' นั้นเจ้าจะใช้เวลามากกว่า 3 เดือนถึงจะรู้ว่าเจ้า 'รัก' สิ่งนั้นจริงๆ 'หลง' เจ้าใช้เวลาเเค่เดือนเดียวเท่านั้นเจ้าจะรู้ว่า เจ้าต้องการสิ่งนั้นจริงๆ หรือ?'

เมื่อพวกเจ้ามีความรักจะจัดการกับความรักนั้นเช่นใด ว่ากล่าวให้แม่นางท่านนั้นในช่วงเพลาใดถึงจะดีงาม

ว่าด้วยเร็ว..
การว่าด้วยเร็วเป็นเรื่องที่ดีงามเจ้าได้ว่ากล่าววาจารักของเจ้าเองในช่วงเพลานั้นก่อนที่ผู้ใดจะว่ากล่าวเเทนเจ้า แต่ทว่าในมุมของเพลาที่เจ้าว่ากล่าวเร็วปานนั้นกลับหมายถึง

..'ความเหงาของเจ้าเอง'

ผู้ใดที่รู้สึกเหงามักโหยหา 'รัก' จากหญิงใด (มิใช้ร้อยทั้งร้อยที่เจ้าเหงา) แต่ข้าจะว่ากล่าวโดยภาพรวม

เยี่ยงนั้นตัวเจ้าเองจะเผยความเหงาที่มีให้แม่นางรู้ เจ้ามิต้องกล่าว เเม่นางรับรู้ได้โดยความรู้สึกอย่างเช่นเจ้าที่รู้สึก 'รัก' แม่นางในครั้งแรกพบ

ว่าด้วยช้า..
หากเจ้าเกี่ยวพาลาสีแม่นางอันยาวนานจนเพลาอันสมควรเจ้าได้ว่ากล่าวเรื่อง 'รัก' ภายในใจของเจ้า แต่ทว่าเจ้าใช้เพลามากไป แม่นางกลับมีชู้เสียก่อนเเล้วในเมื่อเจ้ามิกล่าวความในใจเสียก่อน แม่นางครั้งคิดว่าเจ้าไม่มีใจแค่เที่ยวเล่นตามภาษาผู้ชาย

และนั้นทำให้เจ้าเสียคนรักจากเพลานานช้านานของเจ้าเอง

เยี่ยวงนี้เจ้ากับข้ามิอาจหาทางที่แน่นอนได้ มิอาจกล่าวว่า 'เร็ว' หรือ 'ช้า' อันใดคือเหตุสมควร

ความแน่นอนของ 'รัก' มิอาจเทียบได้เพราะเพลาแต่อาจเทียบได้เพราะเจ้ากับแม่นางเท่านั้น หากเจ้ามีใจและแม่นางมีใจคำว่า 'รอ' จะบังเกิดมิว่าเจ้าจะบอก 'รัก' นางช้าหรือเร็วแม่นางจะรอเจ้าเสียทว่าเจ้ามิกล่าวเสียก่อน

ฉันใดก็ฉันนั้น

'รัก' ไม่ต้องการเพลา แต่ 'รัก' จะนำพาพวกเจ้าเข้าหากัน

ชายกลัวดอกพิกุล
562019

SHARE
Written in this book
ว่าด้วยเรื่อง
ทุกสิ่งที่คิดได้ ภายในเพลาที่มี "ชีวิต"
Writer
Linlijian
Software Engineering
No thing No life No code

Comments