รีวิวหนังสือ: สิทธารถะ
“ไม่มีหรอกที่มนุษย์จะเป็นนักบุญล้วนหรือเป็นคนบาปไม่มีดี ที่เป็นอย่างนี้เพราะเราหลงอยู่ในมายา...ระหว่างความดีกับความชั่วก็ไม่เป็นจริง ล้วนเป็นมายาเหมือนกัน”

Book: สิทธารถะ (Siddhartha)
Writer: Hermann Hesse

#หยิบมาเพราะ
ได้ฟังพี่วรรณสิงห์แนะนำมาจากช่วงคอลัมนิสต์และเห็นว่าน่าสนใจดี

#ภาพรวม
เป็นนิยายเชิงปรัชญาทางศาสนาที่ไม่ได้อ่านยสกอย่างที่คิด เพราะคำที่ใช้ค่อนข้างเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน

เรื่องเล่าให้เราเดินทางร่วมไปกับตัวละคร เติบโต ผจญชีวิต เรียนรู้ และพบหนทางแห่งธรรม และความสงบไปพร้อมๆ กัน

เป็นนิยายที่เหมือนกระจกสะท้อนให้เราเห็นตัวเราได้ดียิ่งขึ้นผ่านตัวละครสิทธารถะ เหมือนคำโปรยหนังสือที่เขียนไว้ว่า สิทธารถะอยู่ในตัวเราทุกคน
SHARE
Written in this book
Book I Read
รวมรีวิวหนังสือ
Writer
INKEYSBOOKPACKER
Personal Blogger
A Story-Teller / Book-Addict / World Explorer / Disney Lover / Wildlife Conservation Volunteer

Comments