เจ็บจนพอ | Enough
ไม่ต่างอะไรจากวันนั้น
Nothing different from those days

สิ่งที่เธอทำกับฉัน
Things you've done to me
 
มันเหมือนว่าฉันกำลังดูหนังเรื่องเดิม
Like I'm watching same old movie

คำที่เธอได้บอกฉัน ฉากเดิมๆ ที่ซ้ำๆ
Words you've already told. Same scene, same place

ยิ่งย้ำให้ฉันต้องเจ็บอีกเหมือนเดิม
Pierce to my same old wound


ไม่รู้ หัวใจฉัน
I don't know... that my heart

เหลือที่ว่างให้เธอได้อีกกี่แผล
Left any space for you to stab

ร่องรอยของน้ำตา
Stain of tears

มันทำให้ฉันวันนี้ต้องตัดสินใจ
Make me have to have decision today


เจ็บจนพอ เกินที่ใจมันจะทนไหว
I've enough hurt. my heart can't take it anymore.

พอแล้วที่เราต้องทนกับความเสียใจ
Enough of suffering I have to bear

พอแล้วที่มีน้ำตา พอแล้วกับการที่ไม่มีค่า
Enough of tears. Enough of worthless feeling
 
กับใครที่เขาไม่ได้สนใจ
from someone who never care


เจ็บจนพอ เกินที่ใจมันจะทนไหว
I've enough hurt. my heart can't take it anymore.

วันนี้ฉันขอแค่เดินออกไปให้ไกล
Today I just walk away, far far away.

พอแล้วที่มีน้ำตา พอแล้วกับการที่ไม่มีค่า
Enough of tears. Enough of this worthless feeling

กับเธอ เจ็บจนพอแล้ว พอสักที
With you, I've enough hurt, enough


เฝ้าอดทนมาทุกครั้ง
I've always endured
 
เจ็บก็ยอมอยู่อย่างนั้น
No matter how much it hurt
 
เพราะหวังว่าสักวันหนึ่งเธอคงเห็นใจ
Cause I hope one day, you may sympathize me.
 
ความเป็นจริงช่างโหดร้าย
But reality is cruel
 
เฝ้าทำดีกลับได้ร้าย
all pay me oppositely
 
ยิ่งย้ำให้ฉันต้องเจ็บเหมือนเดิม 
It still piercing to my wound


ไม่รู้ หัวใจฉัน
I don't know... that my heart

เหลือที่ว่างให้เธอได้อีกกี่แผล
Left any space for you to stab

ร่องรอยของน้ำตา
Stain of tears

มันทำให้ฉันวันนี้ต้องตัดสินใจ
Make me have to have decision today

เจ็บจนพอ เกินที่ใจมันจะทนไหว
I've enough hurt. my heart can't take it anymore.

พอแล้วที่เราต้องทนกับความเสียใจ
Enough of suffering I have to bear

พอแล้วที่มีน้ำตา พอแล้วกับการที่ไม่มีค่า
Enough of tears. Enough of worthless feeling

กับใครที่เขาไม่ได้สนใจ
from someone who never careเจ็บจนพอ เกินที่ใจมันจะทนไหว
I've enough hurt. my heart can't take it anymore.

วันนี้ฉันขอแค่เดินออกไปให้ไกล
Today I just walk away, far far away.

พอแล้วที่มีน้ำตา พอแล้วกับการที่ไม่มีค่า
Enough of tears. Enough of this worthless feeling

กับเธอ เจ็บจนพอแล้ว พอสักที
With you, I've enough hurt, enough


เจ็บจนพอ เกินที่ใจมันจะทนไหว
I've enough hurt. my heart can't take it anymore.

พอแล้วที่เราต้องทนกับความเสียใจ
Enough of suffering I have to bear

พอแล้วที่มีน้ำตา พอแล้วกับการที่ไม่มีค่า
Enough of tears. Enough of worthless feeling

กับใครที่เขาไม่ได้สนใจ
from someone who never care


เจ็บจนพอ เกินที่ใจมันจะทนไหว
I've enough hurt. my heart can't take it anymore.

วันนี้ฉันขอแค่เดินออกไปให้ไกล
Today I just walk away, far far away.

พอแล้วที่มีน้ำตา พอแล้วกับการที่ไม่มีค่า
Enough of tears. Enough of this worthless feeling

กับเธอ เจ็บจนพอแล้ว พอสักที
With you, I've enough hurt, enough.
SHARE

Comments