สิ่งที่ชอบคงไม่ใช่สิ่งที่เราจะได้ทำ


ความฝันที่รักหรือชอบที่จะทำ บางครั้งก็ใช่ว่าเราจะได้ทำเสมอไป

หลายครั้งที่คิดว่าเราชอบสิ่งนั้นแค่มีคนสนับสนุนหรือคอยให้กำลังใจเราแค่นั้นมันก็มากพอ
แต่ความจริงอาจไม่ใช่ทั้งหมด

เพราะหลังจากนั้นถ้าเราตัดสินใจเลือกไปแล้ว
เราก็อดจะกังวลไม่ได้ว่านี่หรอคือสิ่งที่เราชอบจริงๆ
นี่หรอคือสิ่งที่เราใฝ่ฝันมาตลอดว่าจะได้ทำ

สิ่งที่เราชอบที่สุด คงไม่ใช่สิ่งที่ถนัดที่สุดและถึงเราถนัดสิ่งนั้นและชอบสิ่งนั้นมากที่สุด
เราก็อาจจะไม่ได้เลือกสิ่งนั้นเสมอไป

บางครั้งสิ่งที่เราชอบอย่างเดียวคงไม่พอ 

แม้แต่สิ่งที่เราชอบที่สุดอาจไม่มีใครสนับสนุนเราเลย

:-)

แด่ศิลปะที่รักแต่ไม่เคยได้รับความสนับสนุนจากใคร

SHARE

Comments