คริสต์ศาสนาบอสเนียโบราณกับอาณาจักรบานแห่งบอสเนีย
อาณาจักรบานแห่งบอสเนีย หรือ Banovina Bosanska ก่อตั้งในปี 1136หลังการเสื่อมอำนาจของจักรวรรดิโรมันตะวันออก โดยมีพระมหากษัตริย์องค์แรกชื่อ พระเจ้าบานบอริสแห่งราชวงศ์บอริเชเวิช ซึ่งพระองค์และพระราชอาณาจักรพระองค์สืบทอดมาจาก ราชรัฐบอสเนีย ที่ก่อตั้งในปี1082โดย ดยุกสเตฟานแห่งบอสเนีย , แน่นอนพระราชอาณาจักรบานแห่งบอสเนีย เป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาล ตั้งแต่ดินแดนอิสเตรียชายฝั่งของสโลเวเนียไปจนถึงมาเคโดเนีย ความกว้างใหญ่ทำให้อาณาจักรมีความหลากหลายทางประชากร ในยุคนั้น ศาสนาอิสลามยังไม่ได้ถือกำเนิดหรือเข้ามาในบอลข่าน อาณาจักรบานบอสเนียเป็นอาณาจักรชาวสลาฟที่ตั้งอยู่บนทางแยกระหว่าง ศาสนาคริสต์นิกายออร์โทด็อกซ์ของโรมันตะวันออก กับ ศาสนาคริสต์นิกายโรมานคาทอลิก ของโรมันตะวันตกที่ล่มสลายไปแล้ว แต่แม้จะล่มสลาย แต่บรรดารัฐเยอรมันก็ได้ฟื้นฟูพระอำนาจของพระสันตะปาปา และ ยอมรับพระองค์ในฐานะศาสนจักรของพระอาณาจักรต่างๆ แต่สำหรับอาณาจักรบอสเนีย ความที่พวกเขาอยู่กึ่งกลาง ทำให้พวกเขาต้องหาหนทางในการไม่สร้างความแตกแยกของคนตะวันออกและตะวันตก และ เป็นความบังเอิญที่บรรดาพระราชวงศ์บอสเนียถือแนวคิดลัทธินอสติก ทำให้พวกเขากลายเป็นโบโกมิล และ สถาปนาคริสตศาสนาโบราณที่เรียกว่า Crkva bosanska/Црква босанска หรือ Bosnian Church ศาสนจักรบอสเนีย ซึ่งเป็นอิสระและเอกเทศจากศาสนจักรโรมานคาทอลิก และ ศาสนจักรอิสเทิร์นออร์โทด็อกซ์ แนวคิดของพวกเขา ปรากฎในหมู่ชนคริสเตียนยุคกลางของชาวบอสเนียซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการมาหลายศตวรรษในการตีความพระศาสนาคริสต์ตามแบบฉบับโบราณของไญยนิยม หลักการของศาสนาบอสเนียคือให้เกิดการเรียนรู้ทางปัญญา ศาสนาบอสเนียเริ่มที่จะไม่สนใจคำสอนของศาสนจักรและตีความขึ้นมาเอง ตามการเรียนรู้ของบรรดาปราชญ์ของพระราชสำนักบอสเนีย นักบุญอีเรเนอุส ผู้ต่อต้านนอสติกในยุคแรก ๆได้กล่าวว่า เป็นบาปที่เกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งทำให้นักประวัติศาสตร์เข้าใจว่า ศาสนาบอสเนียพยายามที่จะเป็นโบโกมิล หรือ คริสต์ศาสนาโบราณก่อนการบิดเบือนคริสตศาสนาโดยศาสนจักร พวกเขาปรากฎหลักฐานว่า ชาวบอสเนียชื่นชอบการเรียนรู้ในเชิงการหาเหตุผลมากกว่า การเชื่อเหลื่อมใส่ งมงายในอำนาจของศาสนจักร John Van Antwerp Fine Jr.ชาวอเมริกันเรียกสิ่งนี้ว่า "การตีความใหม่ของคริสตจักรบอสเนีย" ซึ่งเหมือนเป็นการปฏิวัติความเชื่อของพระคริสตศาสนาในยุคมืดที่โลกชาวคริสต์ทั้งหมดตอนนั้นถูกหลอกหลอนด้วยอำนาจศาสนจักรและสงครามครูเสด ก็ใกล้เข้ามาเมื่อชาวคริสต์ถูกอำนาจนิยมของสันตะปาปาครอบงำ แนวคิดของคริสตจักรบอสเนีย คือ การเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว อย่างมีเหตุผล และมันกลายเป็นการปูทางให้กับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ และ วิทยาศาสตร์ นั้นทำให้มันเป็นโด่งดังขั้นมาสำหรับนักวิชาการตะวันตก ถึงเรื่อง คริสตศาสนาบอสเนีย ที่เคยรุ่งเรืองขีดสุดในช่วงคริสตศตวรรษที่11-13 จนกระทั้งเกิดสงครามครูเสด และศาสนจักรคริสต์โรมานคาทอลิก ก็ค่อยๆเข้ามาแทนที่ ผ่านการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางราชวงศ์ของอาณาจักรบานแห่งบอสเนีย ซึ่งการเปลี่ยนผ่านราชวงศ์ก็มีปัจจัยมาจากศาสนาที่ โรมต้องการให้บอสเนียนับถือโรมันคาทอลิก เพื่อจะได้ขยายเขตอิทธิพลของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก คริสตศาสนาบอสเนียโบราณสูญหายไปในช่วงศตวรรษที่15 ช่วงความวุ่นวายที่ออตโตมันได้เข้ามาในยุโรป และเมื่อศาสนาอิสลามเข้ามาในบอสเนีย สันนิฐานว่า บรรดาปัญญาชนเริ่มเล่าเรียนศาสนาอิสลาม และหันมารับอิสลาม แต่นักวิชาการบางท่านก็แย้งว่า ศาสนาอิสลามในบอสเนียไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้ แต่เกิดจากการบังคับของพวกเติร์กต่อชาวสลาฟ และชาวสลาฟพึ่งมาเข้าใจแก่นของอิสลามในช่วงศตวรรษที่19เอง แต่อย่างไรก็ตามคริสตศาสนาบอสเนียโบราณก็ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า นับตั้งแต่โบราณกาลสังคมบอสเนียมีความเป็นผู้เหตุผลในเชิง ไญยนิยม และนั้นทำให้ชาวบอสเนียก็เป็นหมู่ชนที่ไม่เคยเป็นสองรองใครในด้านปรัชญาของความเชื่อในยุคกลาง ยุคฟื้นฟูวิทยาการ และ การกำเนิดของวิทยาศาสตร์ ซึ่งทำให้สังคมบอสเนียกลายเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ ในช่วงยุคการของประเทศยูโกสลาเวียมาจนถึงปัจจุบัน 

ติดตามต่อได้ที่ : https://sites.google.com/view/hakimovdynamic/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2
SHARE

Comments