It takes bravery to be death
ก่อนหน้านี้เราไม่เคยเข้าใจคนที่อยากตาย เพราะตัวเราเองคิดว่าการมีชีวิตให้หลายๆอย่างกับเรา เพราะในทุกๆวันเรามีโอกาสที่จะแก้ไขสิ่งที่เราทำพลาดไปเสมอ เพราะยังมีพรุ่งนี้รอเราให้ไปทำสิ่งใหม่ๆ เพราะยังมีคนที่เรารักและรักเรา มีความฝันที่เราอยากทำ แต่เราไม่เคยคิดถึงอีกด้าน เราไม่เคยคิดถึงคำว่า “ถ้า” มาก่อน ถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้มีโอกาสล่ะ ถ้าสมมติว่ามันไม่มีพรุ่งนี้สำหรับพวกเขา หรือถึงจะมีแต่มันก็ไม่ได้มีความหมายกับชีวิตเขาแล้วล่ะ พวกเขาอาจจะอยู่ในจุดที่เขาเหนื่อยมาก แต่ไม่มีใครเห็นหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่มีใครสนใจ พวกเขาอาจจะอยู่ในจุดที่บางทีการนอนหลับในตอนกลางคืนไม่ช่วยเขาอีกต่อไปแล้ว จุดที่ความสุขเดียวของพวกเขาจะเกิดขึ้นได้คือการนอนหลับไปตลอดกาล เราอาจจะคิดว่าการฆ่าตัวตายสื่อถึงความขี้ขลาดและความกลัว แต่จริงๆแล้วมันก็สื่อถึงความกล้าหาญ ความกล้าที่จะไม่ได้เห็นคนที่รักอีกแล้ว กล้าที่จะไม่ได้มีวันพรุ่งนี้อีกต่อไป กล้าที่จะไม่ได้ทำสิ่งอื่นๆอีกมากมาย กล้าที่จะหลับไปตลอดกาล 
SHARE

Comments