เกลียว เวลา
"เวลาไม่ได้เป็นวงกลมหรอก เวลาเป็น spiral ต่างหาก" เขาพูดขึ้นหลังจากที่เธอเล่าถึงความวนเวียนของชีวิตระหว่างเขาและเธอ
"อือ มันไม่ใช่วงกลมจริงๆ" เธอตอบ พลางฉุกคิดว่าชีวิตมนุษย์นี้เหมือนเกลียว คล้ายจะเป็นวงกลมแต่ไม่ทับเส้นเดิมหรอก อย่างน้อยมันก็ไม่เคยมาจบที่เดิมแบบตรงเป๊ะแน่นอน เรื่องนี้เขาและเธอเคยคุยกันเมื่อนานมาแล้ว 

นี่ไม่ใช่ข้อถกเถียงทางปรัชญาเรื่องเวลา หรือถกเถียงด้วยเมต้่าฟิสิกส์ ข้อถกเถียงของเขาและเธอง่ายกว่านั้นและอบอุ่นกว่านั้นมาก เพราะพวกเขากำลังถกเถียงเรื่องความวนของชีวิตบนความรักที่ไม่รู้จักลดปริมาณลง

ดูซิ หนังสือของลุงทั้งแผงเลย เลยทำให้หวนนึกถึงพัสดุที่ส่งหนังสือไปออฟฟิศเขา หนังสือเล่มนั้นและชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ราวกับ ชีวิตหมุนวนพร้อมๆไปกับการขีดเส้นใหม่ขึ้นเสมอ

เธอย้อนกลับไปเมืองที่เกี่ยวข้องกับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอีกครั้ง หันมามองชีวิตถึงได้เข้าใจ ชีวิตหมุนมาแล้วเห็นเราที่เปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงที่เดินอย่างช้าๆ เกือบจะไม่รู้สึกหากไม่ตั้งใจมองในรายละเอียด แต่ถ้ามองลงไปดีๆจะพบกับความละเอียดที่เรียงร้อยและเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์ และนั่นเอง ที่ทำให้มันพิเศษและทำให้ชีวิตเป็นเช่นที่เป็น

หากวันนี้เขาเงยหน้ามองเห็นก้อนเมฆและท้องฟ้าใส เห็นต้นไม้ใหญ่ข้างทาง หวังว่าเขาคงนึกถึงรายละเอียดในความรักของเราบนเส้นเกลียวเวลา แล้วยังยิ้มกับมันในที่ไกลๆได้อยู่นะ 

ส่วนเธอนะหรอ
...  ^^

SHARE
Written in this book
บทสนทนาบนชั้น12
เรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงคู่หนึ่งบนระเบียงชั้น 12
Writer
NikNisa
Learner
There is no wrong or right, Just Write

Comments