เพื่อน
เพื่อน(ไม่)รัก
เธอคนที่เคยเป็นเพื่อน
เธอคนที่เคยเป็นคนที่เราแอบชอบ
เธอคนที่เคยเป็นคนที่เราเลิกชอบ
และเธอคนที่กลับมาเป็นคนที่เราชอบอีกครั้งถอนตัวครั้งที่หนึ่งร้อย
เพื่อกลับมาเริ่มใหม่ในครั้งที่หนึ่งร้อยหนึ่ง


เมื่ออยากเป็นมากกว่าเพื่อน
แต่รู้ดีกว่าใครว่าเราก็ยังเป็นได้แค่เพื่อนเหมือนเดิม

คำว่าเพื่อนมันไม่มีวันสิ้นสุด
แต่มันก็หยุดอยู่แค่นั้นรู้ดีว่าถ้าความสัมพันธ์นี้พัฒนา
ในวันข้างหน้าก็ต้องจบลงเหมือนเดิม.

...

SHARE

Comments