Empty
ความเหงา ทำให้เราไม่เป็นตัวของเราเอง

เวลาที่เราเหงา เรามักหาใครสักคนเพื่อพูดคุย ใช้เวลาด้วย หรือแม้แต่แค่เพื่อให้มีใครสักคนอยู่ข้าง ๆ
บ่อยครั้งเราเผลอลืมตัวเราจริง ๆ ไปชั่วคราวเพื่อให้เราไม่ต้องเหงา อาจไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของเรา แต่เพียงบางส่วน
เรายอมทำอะไรที่เราไม่ชอบ
ใช้เวลาไปกับอะไรที่เรารู้สึกไม่คุ้มค่า
ฟังเพลงที่เราไม่รู้สึกร่วม
ทานอาหารที่เราไม่ได้อยากทาน
แม้กระทั่งใช้เงินที่เราไม่มี
เพื่อบรรเทาความเหงา ความรู้สึกอ้างว้างไม่มีใคร เติมเต็มบางอย่างที่เรารู้สึกว่าขาดหาย ด้วยการเอาสิ่งที่เรามีอยู่แลกเปลี่ยนออกไป
จนกระทั่งวันหนึ่งที่ความเหงาบรรเทาลง และเรามีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น จึงเกิดคำถามขึ้นในใจ ตัวตนบางส่วนของเราที่ถูกแลกเปลี่ยนออกไป คุ้มค่าไหมกับการบรรเทาความเหงา
มันคงจะดีถ้าเราพบเจอใครบางคนที่อยู่ข้างเราได้ ช่วยให้ความเหงาของเราเบาบางลง โดยที่เราไม่ต้องสูญเสียสิ่งแลกเปลี่ยนไป
SHARE

Comments