"คนสูงวัย" วาทกรรมนี้ต้องลุกเป็นไฟ!!!
    เห็นโพสต์บางโพสต์ของคนสูงวัยท่านหนึ่ง ละดูการคอมเมนต์ ของบรรดาคนสูงวัยพวกนั้นในการพูดถึงคนรุ่นใหม่ๆในสังคม คือว่าเราไม่อดทน ว่าเราเปราะบาง ลองมาเป็นคนรุ่นใหม่ตอนนี้ไหม สภาพสังคมก็เปลี่ยนไปมาก เมื่อเทียบๆกับอายุพวกคุณ สังคมนี้มันแย่ลงทุกวัน ยุคคุณมันอาจจะมีน้อยไง สื่อ โซเชียล ไม่ได้เยอะ ไม่ได้มีปัจจัยแวดล้อมมากระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆอ่ะ ทำไมต้องเอามาเปรียบ สิ่งที่พูดสิ่งที่เมนต์กันก็คือมองด้านเดียว มองมุมเดียว คนทุกคนก็เลือกพูดเลือกมองแต่ในมุมของตัวเองเท่านั้นแหละ

    แก่แล้วก็พักผ่อนนะ ด้วยรัก จากคนรุ่นใหม่ที่เปราะบางเก่ง
SHARE
Writer
Forgetmenothy
Novel Food Travel
U R my sunshine

Comments