ไซเบอร์สเปช (Cyberspace) คืออะไร

          ไซเบอร์สเปช (Cyberspace) คือ คำที่ใช้ในความหมายทางจินตภาพ หรือเรียกว่าเป็นความจริงเสมือนที่ใช้เรียกแทนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน นั้นก็คือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) ซึ่งทำให้การเคลื่อนย้ายและส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนั้นกระทำได้โดยง่าย ไม่จำกัดเรื่องระยะทางและเวลา อีกทั้งสามารถส่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง โดยใช้เครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมนั้นเอง
         ไซเบอร์สเปซ นั้นมีความสามารถในการยืนยันตัวตน ซึ่งสามารถตรวจสอบและนำพาไปยังผู้ใช้จริงๆในโลกแห่งความจริง ที่มิใช่ ไซเบอร์สเปซได้ด้วย เช่น การใช้ Line,Facebook,Twitter เป็นต้น  
SHARE

Comments