อารัมภบท
      การเริ่มต้นของการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด มันต้องมีแรงกระตุ้นก่อนเสมอ อย่างผมจะเริ่มเขียนบทความในโอกาสต่อๆไปนี้ เพียงเพราะอยากแชร์มุมมอง ที่ผมได้ผ่านโลกมาในรูปแบบของผม 
       ช่วยเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังท้อ ผ่านตัวหนังสือ ในเรื่องของแนวคิด ทัศนคติ รวมไปถึงความรักที่ผ่านๆมา 
        ฝากติดตาม และแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ซึ่งกันและกันครับความมืดสีขาว
SHARE
Writer
WhiteDarkness
ผมอยู่ในความมืดที่มันเป็นสีขาว
รู้จักผมในด้านที่ผมต้องการให้รู้จัก

Comments