อารยธรรมมนุษย์กลุ่มแรก First People's
ความเชื่อเรื่องวิทยาการที่ก้าวหน้าก่อนยุคสมัยของเราดูจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนคงพูดว่าปัญญาอ่อนเอาสุดๆ มันเป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อเราพูดถึงคัมภีร์โตราห์ คัมภีร์ไบเบิล คัมภีร์กุรอาน และ เรื่องเล่าชาวฮิบรูโบราณ จะพูดถึงสมัยช่วงก่อนประวัติศาสตร์ ช่วงต้นของยุคประวัติศาสตร์ ช่วงรอยต่อฟินิเชีย อิลลีเรีย อียิปต์ กรีกและโรมัน ก่อนยุคกลาง จะมีช่วงหนึ่งที่เอกสารและเรื่องเล่าเหล่านั้นจะกล่าวถึงวิทยาการที่เคยก้าวหน้าในโลกยุคโบราณ ที่หลายๆคนอาจจะเรียกมันว่า เวทมนต์ หรือ พลังจิต ซึ่งอาจจะเป็นความสามารถในการควบคุมพลังงานบางอย่างทั้งเป็นและไม่เป็นกายภาพ พลังงานที่เกินความหยั่งรู้ หรือต้องผสานกับเซลล์ด้วย แต่ไม่ว่าจะหลากหลายทฤษฎี เราก็มิอาจจะรู้ได้ว่า เวทมนต์ที่แท้จริงคืออะไร แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์กลุ่มแรกมีอยู่จริง อารยธรรมโบราณที่เกิดก่อนยุคฟินิเชียและเดินทางไปทวีปอเมริกาก่อนโคลัมบัส หลักฐานชิ้นเอกที่ถูกยกมาคือ ปิรามิด มีอยู่ทุกทวีปทั่วโลก ปีรามิดมีรูปทรงสามเหลี่ยม และ เป็นสัญลักษณ์ต่างๆของหลายๆความหมาย เช่น ตราของอิลลูมินาติ เป็นต้น ปีรามิด และ สามเหลี่ยม (รวมถึงสามเหลี่ยมสองอัน สองด้านที่รวมกันเป็นดาวแปดแฉก) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของอารยธรรมของอับราฮัม หรือ นาบีอิบรอฮีมในอิสลาม ซึ่งชายคนนี้เป็นต้นตระกูลของชนชาวฮิบรู12เผ่า และชนอาหรับ(ที่หมายถึงชนผสมในอารเบีย) ซึ่งลูกหลานของอับราฮัมได้สร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเด็นดาวิด โซโลมอน หรือ ยาค็อป แม้แต่เยซู หรือ มุฮัมมัด เล่ากันว่า ครั้งที่พวกญิน/จินนี่ สิ่งมีชีวิตนอกกายภาพต้องทำงานให้กับกษัตริย์โซโลมอน จนกระทั้งไม้เท้าหล่น พวกเขาจึงได้รู้ว่าโซโลมอนตายแล้ว หลักฐานยุคสมัยที่รุ่งเรืองนี้มีให้เห็นในยุคบาบิโลน อาณาจักรอิสราเอล ฟินิเชีย หรือ แม้แต่กรีก-โรมัน ในการตามหานครสาบสูญ นครเปตรา ไม่ว่าจะหาหลักฐานมาประมวลผลแค่ไหน แต่การยืนยันเป็นทางการยังมิอาจจะกระทำได้ด้วยเหตุผลร้อยแปด และ ความขัดแย้งทางการเมืองและศาสนา นักวิทยาศาสตร์ทำได้แค่สรุปบทศึกษาเพื่อตอบคำถามความสนใส่ของตนเอง สำหรับการล่มสลายของอารยธรรมและวิทยาการของพวกเขานั้น ตามคัมภีร์โตราห์ และ กุรอานระบุว่า มันเป็นการลงโทษจากพระผู้เป็นเจ้า แต่ไม่ว่าอย่างไร มนุษย์กลุ่มแรกคือเรื่องราวที่น่าสนใจ และ จะมีมาให้อ่านเรื่อยๆครับ
SHARE

Comments