ว่าด้วยเรื่องคนจนใช้แรง คนรวยใช้เงิน
ตามนั้น คล้านพิมพ์โตแล้วอ่านเสร็จก็แยกแยะกันเอง...

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ชายกลัวดอกพุล
24462
SHARE
Written in this book
ว่าด้วยเรื่อง
ทุกสิ่งที่คิดได้ ภายในเพลาที่มี "ชีวิต"
Writer
Linlijian
Software Engineering
No thing No life No code

Comments