แด่คุณ

คุณอัน(เคย)เป็นที่รัก
ในวันที่คุณหายไปโดยไม่เอ่ยคำลา

ในวันที่ทั้งหัวใจเรามีแต่คุณ

ในวันที่เราให้ใจคุณไปหมดแล้ว

ในวันที่ทั้งหัวใจเรามีแค่คุณ

แต่คุณได้หายไปพร้อมกับทิ้งเศษหัวใจที่คุณไม่ต้องการไว้ให้เรา แต่เราพร้อมจะรับและเก็บมันไว้
เพราะครั้งหนึ่ง " หัวใจดวงนี้ก็เคยได้รับความรักจากคุณมาแล้ว "


เรา Move on แล้วนะ แค่มันเป็นวงกลมแค่นั้น 
SHARE
Written in this book
Dear,you
Writer
repareploy
disappear
เปรียบดั่งสมุดบันทึกเล่มหนึ่งล้วนมีค่าต่อความทรงจำ

Comments